"מור השתלמות" מסלול מניות

קרן השתלמות מאפשרת לשכירים ועצמאים להפקיד כספים לחיסכון לטווח בינוני ולקבל הטבות מס משמעותיות עבור ההפקדות. הכספים המופקדים ניתנים למשיכה לאחר שש שנים לכל מטרה, ובתום שלוש שנות חיסכון לצרכי השתלמות מקצועית או אם הגעת לגיל פרישה, כשבדרך הם נהנים מפוטנציאל התשואה של השקעה בשוק ההון.

ביטוח משכנתא

קרנות השתלמות הן המוצר היחיד בשוק ההון אשר מניב לחוסכים רווחים הפטורים ממס רווחי הון (עד לתקרת הפקדה שנתית המתעדכנת מידי שנה). הטבות מס הניתנות למפקידים בקרן, לא באות על חשבון הטבות מס המוענקות ובגין הפקדות בקרן פנסיה.

בנוסף, עצמאים המפקידים לקרן השתלמות נהנים מכך שחלק מהכספים מוכרים לניכוי, במילים אחרות – חלק מסכום ההפקדה לא ייחשב כהכנסה לצורך תשלום מס הכנסה וביטוח לאומי.

שכירים המפקידים לקרן נהנים מכך שסכום הפקדות המעסיק פטורים מתשלום מס הכנסה וכן קיים פטור ממס רווחי הון בעת משיכת הכספים, וזאת בתנאי שמפקידים עד התקרה השנתית לשכירים, בניגוד למוצרי חיסכון אחרים שבגינם יש לשלם מס רווחי הון 25% עבור הרווחים שנצברו. בנוסף, הם נהנים מכך שהמעסיק משתתף בחיסכון.

קרנות השתלמות – מסלולי השקעה

במרבית הקרנות קיימים מסלולי השקעה המוגדרים מראש ומשקפים רמות סיכון שונות. ניתן להשקיע את הכספים במסלול אחד או במספר מסלולים, ולהעביר את הכספים בין המסלולים בכל עת*, ללא כל עלות, בהתאם לרמת הסיכון המתאימה לכם, אופק החיסכון והיקף הכספים בחשבון.

אנחנו בחרנו להתמקד במסלול מניות.

מור בית השקעות - קרן השתלמות מסלול מניות

מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.דמי ניהול מן ההפקדות (ב-%): 0
היקף נכסים (באלפי ₪): 1,568,823ממוצע דמי ניהול בשנה קודמת מן הצבירה (ב-%): 0.68
תשואה מתחילת השנה (ב-%): 14.47מועד הקמת המסלול: דצמבר 2018
תשואה 12 חודשים אחרונים (ב-%): 48.10ממוצע עמלות בשנת 2020 (ב-%): 0.17
קוד קופה:  514956465-00000000008700-12536-000ממוצע עמלות בניהול חיצוני (ב-%): 0.0011
מספר קופה: 12536 

 

התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול).

אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.

תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד סוף חודש מאי 2021.

סך הנכסים נכון לסוף חודש מאי 2021.

להצטרפות לקרן השלמות -"מור השתלמות מניות" >>

כנסו עכשיו להשוואה:

רוצים לדבר עם נציג שיבדוק עבורכם? השאירו פרטים

נגישות

התקשרו אלי

מעוניינים בשיחה מול נציג? מלאו את הפרטים: