להשוות בין הצעות מקרנות פנסיה שונות?

שילוב של דמי ניהול מהצבירה ודמי ניהול מההפקדות הופכים את ההשוואה בין הצעות מקרנות הפנסיה למאתגרת. כך עושים זאת נכון

 

הדרך המדויקת ביותר היא לבצע את חישוב דמי הניהול בכל אחת מהקרנות, ניתן לכמת בכסף באקסל פשוט – לוקחים את ההפקדה החודשית, ואת הצבירה הקיימת, ומחשבים ממש כמה כסף תשלמי בכל אחת מהאפשרויות.

למי שלא מעוניינת לפתוח אקסלים מורכבים – ניתן לבצע "חשבון סנדלרים", כלומר – הערכה גסה על ידי המרת דמי הניהול מההפקדה, לדמי ניהול מהצבירה. בחישוב גס – כל 1.1% מההפקדה שווה ל-0.1% מהצבירה. כך, אם נמיר את כל דמי הניהול בכל אחת מההצעות לדמי ניהול מהצבירה בלבד – נקבל שקרן א' מציעה לך דמי ניהול מהצבירה של 0.276%, בעוד קרן ב' מציעה לך דמי ניהול מהצבירה של 0.271% – כלומר מדובר במקרה זה בהצעות שהן די שקולות.

נתון נוסף שיש להתחשב בו הוא מה גובה הצבירה שלך. ככל שהצבירה גבוהה יותר – עדיפה ההצעה בה דמי הניהול מהצבירה נמוכים יותר. אם מדובר בחיסכון צעיר ללא צבירה – לכי על ההצעה בה דמי הניהול מההפקדה הם נמוכים יותר. מעל צבירה של כ-200 אלף שקל, כל 0.1% מדמי הניהול מהצבירה כבר הופכים להיות משמעותיים.

בנוסף רצוי לבחון את תשואות הקרנות לאורך זמן, לפחות 3 שנים, עדיף 5 ואפילו 10, על מנת לקבל החלטה.

"לגובה דמי הניהול בתקופת קבלת הקצבה קיימת השפעה על גובה קצבתו של הפנסיונר, וככל שדמי הניהול נמוכים יותר, כך תהיה קצבתו גבוהה יותר", נכתב בטיוטת התקנות שפורסמה היום. במסגרת התקנות הוסבר כי לאורך תקופת החיסכון דמי הניהול נגבים מתוך היתרה הצבורה ומתוך התשלומים המועברים לקרן של כל עמית, בשיעור שאינו עולה על התקרה הקבועה בתקנות. לעומת זאת, דמי הניהול עבור מקבלי הקצבה נגבים מתוך כלל הנכסים בהתאם לגובה תקרת דמי הניהול הקבועה בתקנות.

"בשנים האחרונות אנו עדים לירידה משמעותית בשיעור דמי הניהול הממוצעים המשולמים בפועל על ידי העמיתים במהלך תקופת החיסכון, כך שבפועל מרבית העמיתים אינם משלמים את דמי הניהול המקסימליים הקבועים בתקנות", נכתב. "עם זאת, שינוי זה אינו בא לידי ביטוי באופן משמעותי גם בדמי הניהול המשולמים על ידי מקבלי קצבאות, שרובם עדיין משלמים את דמי הניהול המקסימליים, וזאת בין השאר בשל היעדר אפשרות, נכון להיום, לניוד פנסיונרים בין הגופים המוסדיים החל מרגע קבלת הקצבה".

7 שנים של הבטחות שווא הגיעו לקיצן?

סוגיית גובה דמי הניהול הגבוהים שנגבים מהפנסיונרים היא סאגה ארוכת שנים, שנחשפה לראשונה בכלכליסט כבר באוקטובר 2013. כמה חודשים לאחר מכן פרסמה המפקחת על הביטוח דאז דורית סלינגר טיוטת חוזר לקרנות הפנסיה המבהיר כי ניתן ורצוי לתת הנחות לפנסיונרים בדמי ניהול.

בהמשך פורסם כי סלינגר בחנה אפשרות לקבוע תקרת דמי ניהול לגבייה מגמלאים אם התחרות בענף לא תביא לכך, אולם היוזמה לא יצאה לפועל לבסוף. סלינגר סיימה את תפקידה בנובמבר 2018 והשאירה את הטיפול בסוגיה למחליפה משה ברקת.