ביטוח רפואי - על ביטוחי הבריאות בישראל

בישראל ביטוחי הבריאות הם בין הזולים והמקיפים בעולם!

גם מכיוון שאנו בין המדינות היחידות שנותנות שירותי קופת חולים, וגם בגלל האופי הישראלי שלא אוהב לצאת פרייאר (ובצדק!)

מידי כמה שנים ישנה רפורמה חדשה בביטוח ההבריאות, כאן נדבר על האחרונה שבהם, שעשתה צדק עם המבוטחים!

בישראל קיימים מספר רבדים בביטוח הבריאות המקיף:

ביטוח בריאות במסגרת קופות חולים

רובד בסיסי – סל שירותי הבריאות
כל תושבי ישראל זכאים לסל שירותים בסיסי כמוגדר ב"חוק ביטוח בריאות ממלכתי". סל זה ניתן לכלל הציבור באמצעות קופות החולים, והוא ממומן בחלקו מתקציב המדינה, ובחלקו – מדמי ביטוח בריאות אותם גובה המוסד לביטוח לאומי.

רובד נוסף – שירותי בריאות נוספים (שב"ן)
לצד הסל הבסיסי מציעות קופות החולים לציבור, שירותי בריאות נוספים שאינם ניתנים במסגרת הסל הבסיסי ואשר כל אחד יכול לרכוש על-פי בחירתו. ההצטרפות לשירותים אלה היא וולונטרית. שירותים אלה מוכרים בשם שב"ן – שירותי בריאות נוספים. אדם המבקש להצטרף לתכנית שב"ן של אחת מקופות החולים, חייב להיות חבר באותה קופה ועליו לשלם – בנוסף למס הבריאות – תשלום נוסף לקופת החולים.

ביטוח בריאות בתשלום נוסף במסגרת חברות הביטוח

חברות ביטוח מציעות שלושה סוגי כיסויים לביטוח בריאות:

כיסוי בסיסי
כיסוי שאינו כלול בסל הבסיסי או בשב"ן, כגון ביטוח השתלות ותרופות.

כיסוי תחליפי
כיסוי המחליף את השירותים הכלולים בסל הבסיסי או בשב"ן, כגון כיסוי עבור ניתוחים (בארץ ובחו"ל). כיסוי מסוג זה אף מרחיב את השירותים הכלולים בסל הבסיסי

כיסוי משלים
כיסוי זה משלים כיסויים הניתנים בסל הבסיסי או בשב"ן. אמבולטורי, אבחון מהיר, רפואה משלימה וכו' – אלה כיסויים שניתן להשיג בקופה אך במסגרת הציבורית.

ב-1.2.16 הגדיר משרד האוצר אילו סוגי ביטוח בישראל נחשבים לביטוחי בריאות, והם כוללים את הכיסויים הבאים בלבד:

ניתוחים בארץ – ביטוח הכולל התחייבות מלאה או חלקית לביצוע ניתוחים פרטיים בישראל, ללא תלות בשירותי הרפואה הציבורית ו/או בביטוח המשלים של קופת החולים.

ניתוחים בחו"ל – ביטוח הכולל מימון לביצוע ניתוחים פרטיים במרכזים הרפואיים המובילים בעולם, לפי בחירתו של המבוטח.

השתלות – ביטוח הכולל כיסוי מקיף לביצוע השתלה בחו"ל, ללא תלות במערכת הציבורית ו/או בביטוח המשלים של קופת החולים.

תרופות – ביטוח הכולל כיסוי לתרופות מיוחדות או תרופות גנטיות אשר אינן כלולות בסל התרופות הממלכתי ו/או בביטוח המשלים של קופת החולים.

שירותים רפואיים – פוליסה או כתב שירות הכוללים כיסוי ו/או מימון למגוון רחב של שירותים רפואיים שלא בעת אשפוז בבית חולים, כגון בדיקות רפואיות, יעוץ רפואת מומחים, בדיקות הריון ועוד.

מחלות קשות – ביטוח המעניק פיצוי כספי, בסכום שנרכש על ידי המבוטח, במקרה של גילוי מחלה קשה.

לסיכום, בישראל קיימים כמה סוגים של ביטוחים המכסים הוצאות רפואיות. לא כולם נחשבים לביטוחי בריאות, וחשוב מכך, גם השילוב בין "סל הבריאות" הניתן לכל אזרח, לבין ביטוח משלים של קופת חולים (בסיסי או מורחב), לא מבטיח כיסוי רפואי מלא.

המסקנה: מומלץ לבדוק ולדעת בדיוק אילו כיסויים מכסים סל הבריאות והביטוחים המשלימים של קופת החולים, ובמידת הצורך, להשלים את הכיסויים החשובים לכם בביטוח פרטי כזה או אחר.

במקרים רפואיים מסוימים, הביטוח הפרטי יכול לעשות את כל ההבדל עבורכם!!

נגישות

התקשרו אלי

מעוניינים בשיחה מול נציג? מלאו את הפרטים: