ביטוח רפואי לעובדים זרים

פוליסת ביטוח הבריאות מיועדת לעובדים זרים ומעניקה ביטוח רפואי בישראל בהתאם לנדרש מכל מעסיק בצו עובדים זרים, המחייב בין היתר, סל שרותי בריאות לעובד הזר בהיקף דומה לסל הבריאות הניתן כיום לכל אזרח במדינת ישראל.​

​למי מיועדת הפוליסה?

פוליסה זו מיועדת לעובדים זרים המועסקים על-ידי מעסיק ישראלי בארץ בגילאי 18-65.

 

עיקרי הפוליסה

פוליסת ביטוח הבריאות לעובדים זרים כוללת בין היתר את הכיסויים הבאים:

 • חדר מיון – בהתאם לסל הבריאות הממלכתי
 • הוצאות רפואיות לטיפולים ולבדיקות בעת אשפוז ושלא בעת אשפוז
 • הוצאות רפואיות בעת אשפוז בבית-חולים פסיכיאטרי – עד 60 ימים
 • ביקור אצל רופא משפחה / רופא מומחה
 • בדיקות מעבדה, צילומי רנטגן, אולטרא-סאונד ו- א.ק.ג
 • תרופות המכוסות במסגרת סל הבריאות הממלכתי
 • הוצאות היריון ולידה – בכפוף לתקופת העסקה בת מינימום תשעה חודשים רצופים 
 • העברת גופה לארץ המוצא
 • כרטיס טיסה לחו"ל בהתאם למצבו של המבוטח, במידה ואינו כשיר לעבודה במשך 90 יום
 • ללא השתתפות עצמית בעת מקרה ביטוח
תמצית הכיסויים​​גבול האחריות
הוצאות רפואיות בעת אשפוז​​כיסוי מלא
​הוצאות רפואיות בעת אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי​עד 60 ימי אשפוז
​הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז – לרבות רופא משפחה, רופא מומחה, בדיקות אבחון, שירותי הדמיה ותרופותכיסוי מלא​
​חדר מיון – בכפוף לקריטריונים הקבועים בצו​כיסוי מלא
פיצוי חד פעמי מיוחד לעובד בעל רישיון בענף הסיעודי שנמצא בלתי כשיר לבצע את עבודתו מסיבות רפואיות בכפוף לתנאים המפורטים80,000 ₪ ​
​הטסה רפואית – ליווי של צוות וציוד רפואי, כמתחייב ממצבו הרפואי של המבוטח במידה ואינו כשיר לעבודה​כיסוי מלא
הרחבות (ללא תוספת תשלום)
​טיפול חירום בשינייםכיסוי מלא​
​הוצאות העברת גופה​כיסוי מלא
טיסת חירום לבן משפחה קרוב והוצאות שהייה בישראל עד 10 ימים6,000 ₪
160 ₪ ליום למלון
​כרטיס טיסה חזרה לארץ המוצא במקרה של אובדן כושר עבודה​8,000 ₪ 


רק תנאיה וחריגיה של הפוליסה יחייבו את המבטח.

 

תמצית חריגים

במסגרת הפוליסה לא יכוסו: לידה, שירותים פסיכולוגיים, בדיקות גנטיות, אשפוז סיעודי ו/או שירותי סיעוד אחרים, טיפולים בבעיות אין-אונות ובתפקוד המיני, טיפולי פוריות, מצב מחלתי קיים ותאונות עבודה, למעט כקבוע בפוליסה ותאונות דרכים.

דמי הביטוח

7.90 ₪  ליום למבוטח בגילאי 18-65.

כללי

 • תקופת ביטוח מינימלית – 30 יום.
 • ניתן לקבל הצעת מחיר לחקלאות ולבניין.

זכויות עובדים זרים

עובדים זרים המועסקים בישראל זכאים לזכויות תעסוקתיות, סוציאליות ואישיות, ולהגנה מפני ניצול
עובדים זרים זכאים לאותם תנאי העסקה להם זכאים שכירים ישראלים ובשל מעמדם המיוחד בישראל, הם זכאים גם לזכויות ייחודיות המסדירות את שהייתם בארץ. בפורטל זה תוכלו לקרוא על זכויותיהם הבסיסיות של עובדים זרים לרבות תנאי העסקתם והחובה להסדיר להם ביטוח רפואי.

מומלץ לעיין בהרחבה כאן

הטיפולים הרפואיים שמכוסים בפוליסת ביטוח הבריאות

 • פוליסת ביטוח הבריאות הבסיסי של עובדים זרים, כוללת את הכיסויים הרפואיים הבאים: ניתוחים, רפואה ראשונית (רופא משפחה), קבלת מרשמי תרופות, ביקור אצל רופאים מומחים, ביקור בבתי חולים וחדר מיון, בדיקות אבחוניות, שירותי המוקד הרפואי הטלפוני, אבחון, בדיקות מעבדה, חיסונים, אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי, הליכון, צילום ריאות, כסא גלגלים, בדיקות הדמיה, בדיקות מנטו, ניתוחים, הוצאות רפואיות שלא בגין אשפוז, CT, רפואת שיניים (עזרה ראשונה), פינוי באמבולנס, בריאות האישה, ביטוח נכות, העברת גופה במקרי מוות, ביטוח למקרה מוות, ועוד (בהתאם לסעיפים המצוינים בפוליסה).
 • אין חובה לכלול בפוליסה טיפולים בתחומים הבאים: לידה, שירותים פסיכולוגיים, בדיקות גנטיות, מצב מחלתי קיים, שירותי סיעוד אשפוז או טיפול באין אונות, טיפולי פוריות ובעיות בתפקוד המיני.
 • הפוליסה אינה מכסה:
  • טיפולים הנדרשים כתוצאה מתאונת דרכים – נפגעי תאונות דרכים פטורים מתשלום עבור שירותים רפואיים בעקבות התאונה (ראו פרטים נוספים).
  • טיפולים הנדרשים כתוצאה מתאונת עבודה –
   • במקרה של תאונת עבודה, מימון הטיפולים ייעשה על ידי המוסד לביטוח לאומי לפרטים נוספים ראו ביטוח לאומי לעובדים זרים.
   • למרות זאת, אם בתוך 3 חודשים לא נקבע על-ידי הביטוח הלאומי שהפגיעה היא פגיעת עבודה, יחול הביטוח הרפואי על שירותי הרפואה שהוענקו לעובד, וזאת גם אם השירותים לא ניתנו על ידי ספק שירותים מטעם המבטח.

תהליך מימוש הביטוח

 • יש להקפיד לבחור מבטח רפואי שהוא בעל רישיון בתוקף להענקת ביטוח בריאות לעובדים זרים, מונפק על ידי המפקח על הביטוח במשרד האוצר.
 • בכדי להנפיק את פוליסת הבריאות עבור העובד הזר, על המעסיק לדאוג שעובדיו ימלאו טופס הצטרפות לביטוח בריאות (הכתוב בשפת העובד הזר) המכיל שאלון רפואי.
 • עם שליחת טופסי ההצטרפות אל חברת הביטוח וקבלתם (בדואר, במייל או בפקס), יבוצע חיתום ביטוחי ותונפק פוליסת ביטוח בריאות לעובד הזר.
 • על המעסיק להעביר לעובד העתק של הפוליסה בשפה המובנת לו.
 • בשונה מפוליסת ביטוח סיעודי, ביטוח חיים או ביטוח מנהלים, בפוליסה הנרכשת עבור עובד זר אין דרישה לתקופת הכשרה, והכיסוי הביטוחי תקף כבר עם העברת התשלום לפוליסה והנפקתה.
 • פוליסת ביטוח הבריאות המיועדת לעובדים הזרים תקפה לתקופה של שנה בלבד, ולפיכך יש להתחיל בהליך החידוש כ-3 חודשים לפני גמר הפוליסה.
 • עלות הביטוח הרפואי היא כ- 6-7 ש"ח ליום (תלוי בפוליסה הנרכשת).
20210218_231557_0000

בתהליך זה תתבקש למלא טופס הצטרפות הכולל הצהרת בריאות, שתקבע את תנאי קבלתך לפוליסה.

פוליסת ביטוח הבריאות מיועדת לעובדים זרים ומעניקה ביטוח רפואי בישראל בהתאם לנדרש מכל מעסיק בצו עובדים זרים

להצטרפות ורכישה:

שאלות ותשובות

נגישות

התקשרו אלי

מעוניינים בשיחה מול נציג? מלאו את הפרטים: