ההבדלים בין ביטוח חיים לביטוח משכנתא

תהליך נטילת משכנתא בנוי משורה ארוכה של סעיפים ושלבים. בין השאר, ובכדי להבטיח את פירעון ההלוואה לאורך השנים, הבנק דורש מנוטלי המשכנתא מספר ביטחונות. זאת, בעיקר משום שאורך חייה של המשכנתא רב, ומדובר על הלוואה של כ-720,000 ₪ בממוצע (נכון לשנת 2021, על פי נתוני משרד הבינוי והשיכון(.

בזמן מתן הלוואת דיור הבנק לא רק משעבד לטובתו את הנכס, אלא הוא דורש מהלווים גם לרכוש ביטוח משכנתא זהו ביטוח אשר מקפל בתוכו שני מרכיבים – ביטוח מבנה (כנגד הרס הבית ונזקים בלתי הפיכים) וביטוח חיים (כנגד פטירת אחד הלווים).

מהו ביטוח חיים למשכנתא?

פוליסת ביטוח חיים למשכנתא היא פוליסה אשר נרכשת בגובה יתרת הלוואת הדיור והבנק נרשם בה כמוטב בלתי חוזר. המטרה המרכזית אשר עומדת מאחורי ביטוח חיים למשכנתא היא סילוק יתרת ההלוואה במידה ואחד הלווים נפטר. בקרות מקרה ביטוח, הפוליסה מופעלת וחברת הביטוח לוקחת על עצמה את החובה לשלם לבנק את סכום ההלוואה אשר טרם נפרע. בכך, היא מונעת נטל כלכלי אדיר שאילולא הפוליסה היה מונח לפתחם של הלווים האחרים.

בדומה לכל פוליסת ביטוח חיים, גם ביטוח חיים למשכנתא תלוי בראש ובראשונה בלווה הספציפי אשר עומד על הפרק. למשל, על פי חיתום רפואי. כמו כן, פוליסת ביטוח חיים למשכנתא מוגבלת בדרך כלל בגיל כניסה מקסימאלי והיא מושפעת מפרמטרים כגון עיסוק, מצב בריאותי, מגדר וכו'. מדובר גם בפוליסה מיוחדת אשר הפרמיה החודשית בגינה יכולה לרדת בהדרגה ככל שמתקדם החזר ההלוואה.

ביטוח משכנתא והרפורמה בשנת 2005

עד סוף שנת 2004, רכישת ביטוח חיים למשכנתא נעשתה בבנק כחלק בלתי נפרד מתהליך נטילת הלוואת דיור. לא אחת, הלווים כלל לא ידעו מהי זהות המבטח ומהי עלותו של הביטוח. כפועל יוצא מכך, ביטוח חיים למשכנתא דרך הבנק היה גבוה משמעותית מעלותו של ביטוח חיים בשוק הרחב.

כשל השוק הנ"ל הוסר במסגרת רפורמה שהושקה על ידי הרגולטור לפני כ-16 שנים. מאז, ועד היום, ביטוח חיים למשכנתא יכול להירכש על ידי הלווים גם ללא קשר לבנק. שני התשלומים הללו (הפוליסה מכאן והמשכנתא מכאן) הופרדו לחלוטין והבנק איננו רשאי לאסור על הלווה להציג ביטוח חיים שנרכש באופן פרטי. זאת, כמובן כל אימת שהפוליסה מתאימה לנסיבות המשכנתא הספציפית.

דגש קטן, ביטוח חיים למשכנתא יכול לכלול גם סיוע ללווים שלא במקרי מוות. למשל, לעיתים, ניתן להרחיב את הפוליסה גם לסיטואציות כגון אבטלה שלא מרצון, אובדן כושר עבודה, מחלה קשה, תאונה וכדומה. היות ואירועים מסוג זה פוגעים משמעותית ביכולת ההחזר החודשית, אך אינם מזכים בהפעלת הביטוח ככל שהוא חל רק על מקרי מוות, עסקינן בהרחבות שמומלץ בהחלט לשקול בחיוב.

ביטוח חיים פרטי מול ביטוח משכנתא

למרות שמם הדומה, וחרף מספר קווי דמיון, ביטוח חיים למשכנתא – בתצורתו הבסיסית – איננו ביטוח חיים פרטי. ראשית, בניגוד לפוליסת ביטוח חיים פרטית, אשר מטרתה לדאוג לשאריו של המבוטח לאחר פטירתו, ביטוח חיים למשכנתא מיועד לפירעון הלוואת הדיור ותו לא. כמו כן, וכפי שצוין לעיל, בביטוח חיים למשכנתא המוטב המרכזי הוא הבנק. זאת, בניגוד לביטוח חיים פרטי בו המוטבים הם בדרך כלל קרובי משפחתו של המבוטח מדרגה ראשונה וכן מוטבים נוספים לבחירתו

 

כנסו עכשיו להשוואה:

רוצים לדבר עם נציג שיבדוק עבורכם? השאירו פרטים