הלוואה מקרן השתלמות

לקבלת זכאות להלוואה מכל חברות הביטוח ובתי ההשקעות:

על פי הוראות רשות שוק ההון, בקרנות השתלמות ניתן לקחת הלוואה של עד 80% מכספי חיסכון נזיל ועד 50% מכספי חיסכון שאינו נזיל. בקופות גמל ניתן לקחת הלוואה של עד 80% מחיסכון נזיל ועד 30% מחיסכון לא נזיל. מה שנשאר לדעת הוא איפה הריביות הכי משלמות ומי נותן את ההלוואה עם הכי פחות התעסקות

אתם בדרך לבנק כדי לקחת הלוואה? רגע, תעצרו!

אלטרנטיבה משתלמת שכנראה לא חשבתם עליה, כשעולה הצורך להלוואה, רובנו יפנו לבקש הצעה מבנקאי. אחרים ידברו עם חברת כרטיסי האשראי, עם חברות שמתמחות במתן הלוואות ועם חברים ומשפחה. כל גורם מהרשימה יגביל את עצמו בגובה ההלוואה שהוא מסוגל לתת לנו, כמו גם בתנאי ההחזר ובגובה הריבית שניתן לגבות. ובכל זאת, ישנה אפשרות נוספת, שדווקא אותה – הישראלים לא ממהרים לבדוק.

מה זו הלוואה כנגד קרן השתלמות?

קרן השתלמות נחשבת למוצר פיננסי מהשורה הראשונה, אשר לו מספר יתרונות משמעותיים מאד עבור החוסכים, כהטבות מס בשלב ההפקדה, פטור ממס רווחי הון, או ניהול השקעות שעלויותיו נמוכות יחסית להשקעות דומות. יתרון אפשרי נוסף, אבל פחות ידוע ומוכר בציבור, הוא האופציה לקבלת הלוואה כנגד קרן השתלמות, בתנאים שכמעט אין שני להם בשוק הישראלי. איזו הלוואה תוכלו לקבל כנגד קרן ההשתלמות שלכם? מהם יתרונותיה של הלוואה כזו? האם יש לה גם חסרונות? מורה נבוכים שינסה לשפוך אור על ההלוואה הבלתי מוכרת, אבל, יחד עם זאת, משתלמת כל כך ללווים.

זכאות להלוואה

קרנות ההשתלמות נחשבות למוצר חיסכון לטווח הבינוני והמוצר היחיד בטווח חסכון כזה, אשר עדיין הפטור ממס עדיין חל עליו, ולמרות זאת, מעטים הם החוסכים המקשרים בין אפיק החיסכון הזה לאפשרות לקבלת הלוואה במקרה הצורך. בהלוואה כזו, סכום החיסכון הקיים בקרן מהווה בטוחה להחזר ההלוואה. לקבלת הלוואה מסוג זה, זכאי כל חוסך, בין אם קרן ההשתלמות שלו נזילה או שהיא איננה נזילה, על פי תכתיביה של החברה המפעילה את קרן ההשתלמות, בין אם היא חברת ביטוח או בית השקעות. מאחר והגופים המנהלים קרנות השתלמות רשאים לאפשר נטילת הלוואות לחוסכים בהן, אולם אינם מחויבים לנהוג כך, ניתן לראות תכתיבים מתכתיבים שונים המוצבים למבקשי ההלוואות. למשל, קבלת הלוואה מקרנות ההשתלמות למורים, מתאפשרת רק לאחר צבירת ותק בן שלוש שנים בקרן, ואך זה, במידה ואין לכם בקרן הלוואה פעילה אחרת. עד לפני כשנתיים, כמעט ולא בוצעו תהליכי חיתום בחברות המציעות הלוואות מקרנות השתלמות המנוהלות בהן, אולם נכון לכיום, חלה חובה על הגופים המציעים הלוואות מסוג זה לבחון באופן ספציפי את מאפייני המבוטח-מבקש ההלוואה בטרם ההחלטה על קבלת ההלוואה ועל התנאים בהם תינתן.

יתרונות של הלוואה כנגד קרן השתלמות לעומת הלוואה מבנק

ראש ובראשונה, הריביות הנמוכות באופן ניכר בהן מחויבים חוסכים-לווים בעת קבלת הלוואה כנגד קרן השתלמות. הריביות הללו אמנם משתנות מעת לעת, אבל, ככלל, הן נמוכות בהרבה מאלו הנדרשות על ידי הבנקים בעת קבלת הלוואה "רגילה". יתרון נוסף, הוא החוסר בעמלות ובקנסות פירעון מוקדם, הקיים במרבית מסלולי ההלוואות בבנקים ואיננו קיים בהלוואות כנגד קרן השתלמות. היתרון השלישי, אשר נחשב למשמעותי מאד עבור רוב הלווים, הוא הפטור מהעמדת בטחונות או מציאת ערבים להלוואה. אחת הבעיות המשמעותיות ביותר עבור לווים הוא הבטוחות הנדרשות מהם והערבים שהם מחויבים להביא לצורך קבלת הלוואה באפיקים הבנקאיים. מאחר וכספי החיסכון עצמם משמשים כעירבון מול החברה המעניקה הלוואה, לווים מחברה כזו אינם נדרשים להתמודד עם האתגר הגדול למדי הזה.

תנאי ההלוואה

החזר חודשי רגיל של ההלוואה – באפיק זה הלוואות ניתנות כשהן מבוססות על לוח שפיצר, בריבית של פריים או פריים מינוס 0.5% בהחזר חודשיים קבועים לאורך כל תקופת ההלוואה. הלוואות בהחזרים חודשיים הניתנות בריבית קבועה הצמודה למדד, קיימות, אבל נחשבות לפחות נפוצות.

 • הלוואות בלון – באפיק זה, מתבצע בכל חודש החזר הכולל את תשלום הריבית, אולם הקרן עצמה במלואה תוחזר רק במועד המסוכם מראש כסוף תקופת ההלוואה.
 • הלוואות גרייס מלא – הלוואות בהן פירעונן של הקרן והריבית גם יחד מתבצעות רק בתום תקופת ההלוואה.

הלוואה במסגרת קופת גמל/גמל להשקעה

הלוואה במסגרת קרן השתלמות

 

 סכום נזיל במועד העמדת ההלוואה

 

 סכום נזיל במועד העמדת ההלוואה

סוגי הלוואה אפשריים

שפיצר / גרייס

סוגי הלוואה אפשריים

בלון / שפיצר / גרייס

שיעור הלוואה מקסימלי

80%

שיעור הלוואה מקסימלי

80%

גובה הריבית

P – 0.5%

גובה הריבית

P – 0.5%

חברות הביטוח ובתי ההשקעות מהם ניתן לקחת הלוואה מהקרן השתלמות:

חשוב לדעת!

 1. הלוואה ניתנת כנגד כספי קופה נזילים בלבד,
  או כנגד כספים המיועדים להיוון קצבה מוכרת ולמשיכה בסכום חד פעמי (תיקון 190).
 2. ללא עמלת פתיחת תיק.
 3. ההלוואה לתקופה של 3 או 7 שנים.
 4. במסגרת תהליך הגשת הבקשה להלוואה, יש לצרף את המסמכים הבאים:
 • צילום תעודת זהות.
 • אישור ניהול חשבון או צילום המחאה והצהרה על חשבונות בנק אשר ברשותו ו/או על שמו של העמית.
 • הרשאה לחיוב חשבון חתומה או מאושרת על ידי הבנק.

ההלוואה:

 1. לא תפחת מ-20 אלף ₪ ולא תעלה על סכום הגבוה ממיליון ₪ במצטבר. בקשת הלוואה אשר חורגת מהסכום המצוין נתונה לשיקול דעתה של החברה ובכפוף לאישורה.
 2. מיועדת לעמיתי קופות הגמל וקרנות השתלמות בכל מסלולי ההשקעה למעט: מסלולי הלכה, מסלולים כספיים ומסלול גמל פאסיבי מדדי מניות.
 3. תינתן בהתאם לנהלי החברה ובכפוף לעמידה בתהליך חיתום אשר עשוי לכלול, בין היתר, מילוי שאלון, הצגת אסמכתאות תומכות ובדיקת אשראי צרכני.

 

מילון מושגים:

 1. P : ריבית פריים.
 2. הלוואת בלון: ללא החזר חודשי לאורך תקופת ההלוואה. תשלום הקרן והריבית שנצברה לאורך תקופת ההלוואה ישולם בתום תקופת ההלוואה.
 3. הלוואת גרייס: תשלום חודשי של הריבית במהלך תקופת ההלוואה ותשלום הקרן בתום תקופת ההלוואה.
 4. הלוואת שפיצר: תשלום חודשי של הקרן והריבית במהלך תקופת ההלוואה.

הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי:

הרינו להודיעך כי בכוונת החברה לקבל חיווי אשראי לגביך מלשכת אשראי, לשם בחינת בקשתך לקבלת הלוואה מקרן ההשתלמות/קופת הגמל המנוהלת על ידי החברה.

לצורך קבלת חיווי האשראי, לשכת האשראי תגיש לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני האשראי לגביך הכלולים במאגר נתוני אשראי של בנק ישראל.

נגישות

התקשרו אלי

מעוניינים בשיחה מול נציג? מלאו את הפרטים: