טיפים להשקעות פיננסים וקופות גמל

אנחנו שמחים להציג בפניך מגוון כלים פיננסיים ופנסיוניים . כחלק משאיפתנו להעניק לך מידע וכלים שיווקיים שייסעו בחיסכון המשמעותית ביותר בחייך אנו ננסה להנגיש כמה שיותר את הכלים העומדים.

מאמר זה יציג בפניך באופן מפורט מידע רלוונטי ועדכני אודות המוצרים שיסייעו בתהליך העברת המידע, באופן שקוף ומקצועי.
באפשרותך לבצע תהליך מכירה מלא באמצעות המשווקים המורשים שלנו.

במיוחד בעידן בו עומדות בפני הלקוח אפשרויות שונות לחיסכון ולבניית עתידו הפנסיוני, תפקידנו כגורם מקצועי מקבל משנה תוקף.
מקווים שמאמר זה ישמש לך כלי עבודה שימושי ויעיל למתן פתרונות לחיסכון עתידי יעיל ומוצלח.

תוכן עניינים

1. פוליסת חיסכון המשלבת חיסכון והשקעה.

מציעה ללקוח אפשרות להשקיע במבחר מסלולים בשילוב נזילות וגמישות מלאים לכספו. הנזילות המלאה, כמו גם המעבר הגמיש בין מסלולי ההשקעה ללא עמלות וקנסות – מהווים יתרונות בולטים מול מכשירי החיסכון וההשקעה האלטרנטיביים בבנקים.

 • הפקדות חודשיות החל מ- ,₪ 200 הפקדות חד פעמיות החל מ- .₪ 10,000 ניתן לשלב בין 2 סוגי ההפקדות.
 • נזילות מלאה של הכספיםניתן למשוך את הכספים שנחסכו בכל רגע נתון, ללא קנסות או עמלות פירעון מוקדם.
 • מסלולי השקעה בתמהילים שונים וברמות סיכון שונות בהתאם להעדפות ולצרכי החיסכון.
  מעבר בין מסלולי ההשקעה ללא עלות.
 • דמי הניהול נקבעים במועד ההצטרפות ומובטחים לכל אורך תקופת החיסכון.
 • אפשרויות לפטור חלקי ממס על רווחי הון לפורשים (סעיף 125ד’ לפקודת מס הכנסה).
 • אפשרויות שונות למשיכת כספים – כסכום חד פעמי, בתשלומים חודשיים או כקצבה מגיל הפרישה אשר משולמת לכל החיים.

למי המוצר מתאים ?
ללקוחות המעוניינים לחסוך את כספם לכל מטרה ולכל תקופת זמן, ולא מסתפקים בריביות שהבנק מציע עבור פיקדונות ותכניות חיסכון.
בנוסף, לקוחות בגיל פרישה (מלאו להם 55 ומעלה) יכולים ליהנות מפטור חלקי ממס רווחי הון, בהתאם לסעיף 125ד' לפקודת מס הכנסה.

 

2. קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים.

קרן השתלמות הינה מוצר דואלי, פנסיוני ופיננסי המהווה חיסכון הוני לטווח קצר עד בינוני, לעמית שכיר ו/או עצמאי.
קרן השתלמות הינה האפיק הפנסיוני היחידי המאפשר למשוך בסכום חד פעמי כספים שנצברו בקרן בפטור ממס, כבר
לאחר 6 שנים ממועד ההפקדה הראשונה.

 • קרן השתלמות הופכת נזילה וניתנת למשיכה בפטור ממס כבר לאחר 6שנים. עם זאת, ניתן להמשיך לחסוך ולהפקיד בקרן גם עד
  גיל פרישה.
 • המוצר הפיננסי היחיד אשר זכאי לפטור ממס על רווחי הון, במשיכה חד פעמית.
 • הכספים הנצברים בקרן ניתנים למשיכה בסכום חד פעמי במועד הזכאות.
 • בקופו השתלמות, מגוון מסלולי השקעה אשר מאפשרים ליהנות ממגוון אפיקים מתמחים ומסלולים מותאמי גיל בהתאם להעדפות
  הלקוח.
 • עמית שכיר נהנה מפטור ממס על השכר בגין הפקדת חלק המעסיק (מוגבל בתקרת שכר בגובה 15,712ש"ח לשנת2018 ).
 • עמית עצמאי זכאי להכיר בסכום ההפקדה (מוגבל בתקרה) כחלק מההוצאות המוכרות במס.

ככל שמתקרבים לגיל הפרישה, פוחת "תיאבון" הסיכון וגדל הרצון למתן את התנודתיות בהשקעות. לכן COPO מציעה קרן השתלמות עם מנגנון השקעות תלוי גיל המורכב מ- 3 מסלולי השקעה המאופיינים בתמהיל השקעות מתמחה לפי שכבת הגיל.

3. חדש! הלוואות על בסיס ריבית פריים 

אנו שמחים להציג את מתווה ההלוואות.
את ההלוואות ניתן לקבל כנגד תוכניות פנסיה, ביטוח מנהלים, חיסכון, גמל להשקעה, גמל וקרנות ההשתלמות
(למעט פוליסות מבטיחות תשואה).

הלוואות בתנאים אטרקטיביים ביותר ריבית על בסיס פריים בכל סוגי המוצרים.
גרייס עד שנתיים ממועד מתן ההלוואה.
תקופת הלוואה עד 84 חודשים.
אפשרות להלוואת בלון בקופת גמל להשקעה או בקרן השתלמות.

למה כדאי לקחת הלוואה דרך הקופות?
תנאים אטרקטיביים!
המשך ניהול הכספים, ללא שינוי בתנאי המוצר!
הליך קל, פשוט ומהיר למתן הלוואה!
תנאי הלוואות
חדש! הלוואה בריבית שנתית פריים מינוס % 0.5לכספים נזילים בכל סוגי המוצרים.
חדש! הלוואה בריבית שנתית פריים פלוס % 0.25 לכספים לא נזילים בכל סוגי המוצרים.
הלוואה בריבית שנתית קבועה צמודה למדד בשיעור %.2.5
בקרן השתלמות וקופת גמל להשקעה:
הלוואה בתשלומים חודשיים או בלון עד 4 שנים בריבית שנתית פריים מינוס %.0.5
הלוואת בלון לתקופה של מעל 4שנים בפריים מינוס %.0.2
תנאי זכאות להלוואה
מינימום סכום הלוואה ₪ 5,000. בגמל להשקעה, גמל והשתלמות ₪ 10,000.
מקסימום סכום הלוואה: ₪ 1,000,000.
הלוואה עד % 80 מהצבירה לכספים נזילים.
הלוואה עד % 30 מהצבירה לכספים שאינם נזילים. בקרן השתלמות עד % 50 מהצבירה.

לתשומת לבך תנאי למתן ההלוואה הינו עמידה בתנאי הזכאות, בכפוף להוראות הדין, הרגולציה ועמידה בנהלי החיתום הפיננסי של החברה הקיימים בעת בקשת ההלוואה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים, הליכי הוצאה פועל, ניכוי סכומי יתרות החוב מהיתרה הצבורה בתכניות שמהן היא ניטלה, ובתכניות שאושרו כקופת גמל או קופת ביטוח לאחר ניכוי מס בהתאם לדין. תנאי ההלוואה המחייבים יפורטו בהסכם ההלוואה ובכל מקרה של סתירה בין האמור בעלון זה לאמור בהסכם ההלוואה, יגברו הוראות הסכם ההלוואה.

4. קופת גמל לפורשים – תיקון 190

החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון 190והוראת שעה) התשע"ב – .2012 לאחר היציאה לפנסיה, רבים מהפורשים מגלים שהחיסכון העומד לרשותם אינו מספק. יתרה מכך, במצב הריביות הנוכחי, הכספים המושקעים בתוכניות הבנקאיות אינם מניבים רווחים הולמים ומנגד מחויבים בעמלות גבוהות עבור ניהולם.

תיקון 190 לפקודת מס ההכנסה משנת 2012, מאפשר למי שגילו 60 ומעלה, להפקיד כספים בקופת גמל וליהנות
מהאפשרויות הבאות:

 • הטבות מס משמעותיות בעת קבלת קצבה.
 • אפשרות להיוון הכספים בכפוף להוכחת פנסיה מזערית (תשלום מס של % 15על הרווח הנומינלי, יתרון בתקופת אינפלציה נמוכה).
 • גמישות באפשרות משיכת הכספים בסכום חד פעמי או בדרך של קצבה.
 • יכולת הורשת הכספים למוטבים.

ניתן ליהנות מתיקון 190 או באמצעות הפקדה לקצבה או באמצעות הפקדה בקופת גמל לחיסכון.

 1. יתרונות:
  יתרונות מיסוי עבור בני 60 ומעלה – כספים שיופקדו לקופת גמל במעמד עצמאי אשר לא נדרשה בגינם וגם לא יהיה זכאי בהטבת
  מס, יוכרו כתשלומים פטורים ויסווגו כ"קצבה מוכרת." כלומר, ניתן למשוך את הכספים או חלקם, בכל עת, כסכום חד פעמי או
  כקצבה פטורה ממס בהגיעו לגיל פרישת מוקדמת (פטור ממס על הקצבה ולא רק על הרווחים).
 2. ניתן למשוך את הכספים כסכום חד פעמי בניכוי מס בשיעור של % 15 מהרווח הנומינלי, המהווה יתרון משמעותי בתקופות של
  אינפלציה נמוכה כמו זו הנוכחית.
 3. יתרונות בעלויות – בשל היקף הנכסים נהנות קופות הגמל ממחירים נמוכים יחסית בביצוע עסקאות בהשקעות.
 4. יתרונות בהורשה – מוטבי עמית שנפטר ושגילו במועד הפטירה היה פחות מ- 75 שנים, יוכלו לנהל את הכספים בקופת הגמל
  ולמֹשכם בסכום חד פעמי הכרוך במיסוי על הרווחים הנומינליים בשיעור של % 15, או לקבלם בדרך של קצבה הפטורה ממס גם על
  הרווחים.
 5. יתרונות בהשקעה – קופות הגמל מחזיקות נכסים רבים ורשאיות להשקיע במגוון רחב של מכשירי השקעה, כגון: ניירות ערך
  סחירים, נכסים בלתי סחירים, השתתפות בהנפקות ועוד. מלבד זאת, הקופות יכולות לבצע רכישות ישירות ורכישות שאינן ישירות
  בארץ ובחו"ל.

בשורה התחתונה, היתרונות שבתיקון 190 הם הזדמנות לעמיתים בני 60 ומעלה ליהנות ממכשיר פיננסי מקצועי, איכותי ומשתלם ביותר לטובת חיים של כבוד ועד להגשמת חלומות.

5. קופת גמל להשקעה – הקופה שממציאה עצמה מחדש!

קופת הגמל שמאפשרת ליהנות מיתרונות משמעותיים על פני אפיקי החיסכון השונים, בטווח הקצר, הבינוני והארוך, ולהגדיל את החיסכון העתידי, תוך שמירה על נזילות הכספים.
גמל להשקעה מציעה גמישות בניהול ההפקדות וצבירת הרווחים, ומאפשרת משיכה הונית חד פעמית בכל נקודת זמן ללא קנס, או משיכה קצבתית לאחר גיל הפרישה.

חוק ברזל – ככל שמקדימים להפקיד כספים בקופת הגמל מגיל צעיר, נהנים מצבירה גדולה יותר בגיל הפרישה.

יתרונות:

 1. פטור מלא ממס על רווחי ההון – במשיכת הכסף לאחר גיל פרישה, ניתן יהיה לקבל את הכספים כקצבה חודשית הפטורה ממס.
 2. דחיית תשלום המסתשלום המס על רווחי ההון יגיע רק במועד משיכת הכספים.
 3. נזילות – כספי החיסכון נזילים וניתנים למשיכה בכל עת ללא קנס.
 4. מעבר בין מסלולי השקעה – ללא קנסות וללא תשלום מס.
 5. ניהול השקעות – מערך השקעות ינהל את השקעת הכספים.
 6. גמישות – ניתן להפקיד סכום חד פעמי או תשלומים (תקרת ההפקדה השנתית עד ₪ 70,000 בשנה לכל אחד מבני המשפחה).
 7. הלוואה בתנאים טובים – ניתן לקבל הלוואה עד % 80 מהחיסכון הצבור בקופה, כשתקופת ההלוואה המקסימלית היא 7 שנים.
 8. דמי ניהול אטרקטיביים.

לאחר גיל הפרישה במשיכת הכספים כקצבה, יינתן פטור, הן מתשלום מס רווחי הון והן מתשלום מס הכנסה על הקצבה. בנוסף, ניתן יהיה למנות מוטבים, שיוכלו גם כן למשוך את הכספים שנצברו וליהנות מהטבות המס. כל עוד לא מתבצעת משיכת כספים מהקופה, אין תשלום מס על רווחי ההון שנצברו. דחייה של תשלום המס למועד מאוחר יותר, שקולה לתשלום מס נמוך יותר, כך שמשתלם להמשיך להשקיע בקופה, לאורך שנים ארוכות ככל האפשר.

מעניינים לקבל שיחה מנציג?

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי:

 משיכת כספים מקצבה אפשרית בכפוף ולאחר העברה לקופת גמל לקצבה ובתנאי קופת הגמל לקצבה והוראות ההסדר התחיקתי.
** בכפוף להוראות תקנון הקרן וההסדר התחיקתי.
המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות או ככלי לפרשנות.
התנאים המחייבים את החברה הם תנאי התקנון לקופת גמל להשקעה והוראות ההסדר התחיקתי. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בדף זה ובין ההוראות הקבועות בתנאי התקנון וההסדר התחיקתי, יגברו תנאי התקנון וההסדר התחיקתי.