מדד תשומות הבניה לשנת 2022

כאן אפשר למצוא את מדדי המחירים של החודש האחרון. מדדים קודמים מופיעים בירחון לסטטיסטיקה של מחירים ובמאגר מדדי מחירים.

ההודעות של מדדי המחירים מתפרסמות ב-15 בחודש בשעה 18:30. אם ה-15 בחודש חל ביום שישי/ערב חג או שבת/חג, ההודעות מתפרסמות ביום שישי/ערב חג בשעה 14:00.  

על מנת לדעת מהן ההוצאות והתשומות בבנייה נקבע מדד תשומות הבניה שמחשב זאת והוא משפיע גם על תשלומים שקונים משלמים לקבלן. מדד מחירי תשומות מפורסם פעם אחת בחודש ומציין את השינויים במחירים לעומת חודש קודם.

מה זה מדד תשומות הבניה?

מדד תשומות הבנייה מודד את השינוי החל במשך הזמן בהוצאה הדרושה לקניית סל קבוע של חומרים, מוצרים ושירותים המשמשים לבנייה, ומייצג את הרכב הוצאות הבניה של הקבלנים ושל קבלני המשנה.

קיימים 2 מדדי תשומות הבנייה:

  • מדד תשומות הבניה למגורים – זהו מדד שמחשב את השינויים במחירים עבור בנייה למגורים. משמש בעיקר למשקי הבית בישראל.
  • מדד תשומות הבניה למסחר ולמשרדים – זהו מדד שמחשב את השינויים במחירים עבור בנייה למשרדים ולמסחר. משתמש בעיקר את העסקים.

למעשה המדד הזה בוחן את התייקרות המחירים של עלות הבניה. ככל שהמדד גדל, כך עלות הבניה של הקבלנים גדלה הן למגורים והן למשרדים ולמסחר, לפני העניין.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אוספת את הנתונים על פי ממצאי סקר הוצאות בבנייה למגורים וכן למסחר ולמשרדים, לפי העניין. האיסוף נעשה על ידי סוקרים של הלמ"ס באמצעות הטלפון והפקס, כאשר הם אוספים את המחירים על ידי מדגם של ספקים וסיטונאים, יבואנים ומפעלים שונים.

מדד מחירי תשומות בבנייה למגורים.

ממה מורכב מדד תשומות הבניה

מדד תשומות הבניה למגורים ולמסחר ולמשרדים מורכבים מכמה קבוצות מוצרים ושירותים והם:

  • חומרים ומוצרים – חומרי מחצבה שיש וקרמיקה, מלט איטונג ומוצריהם, ברזל ומוצרי מתכת, מוצרים ואביזרים לעבודות חשמל, מוצרים ואביזרים לעבודות אינסטלציה סניטרית, עץ לבניה, מוצרים מוגמרים, איטום, צבעים, זכוכית ומוצרים אחרים.
  • הובלה – שכורה או עצמאית.
  • ציוד וכלי עבודה.
  • שכירות ציוד ורכב – שכירות של רכב, ציוד, ציוד עצמאי ואחזקתו וגם כלי עבודה.
  • הוצאות כלליות – ביטוח ובדיקות, אחזקת משרדים והוצאות אחרות.
  • שכר עבודה – של פועלים, מפעילי ציוד וכן צוות ניהול ופיקוח.

כנסו עכשיו להשוואה:

רוצים לדבר עם נציג שיבדוק עבורכם? השאירו פרטים