מסלקה פנסיונית

לרובנו המוחלט יש מידע חיסכון כלשהו. רובנו חוסכים לפנסיה וחלקנו מנהלים גם קופת גמל, נהנים מביטוח מנהלים או קרן השתלמות. מה נדרש ממני בכדי לקבל את המידע הפנסיוני שלי באמצעות המסלקה הפנסיונית? כיצד ממלאים נתונים מהמסלקה הפנסיונית בדיווח השנתי לאפוטרופוס הכללי?

המסלקה הפנסיונית

בדיוק מסיבה זו, הקימו במשרד האוצר את המסלקה הפנסיונית – מערכת מתוחכמת המתממשקת לכל חברות הביטוח והפנסיה בישראל ומפעילה שירות נגיש וידידותי לציבור, שיאפשר לו לקבל תמונה מלאה של כל חסכונותיו. אז מהם יתרונות המסלקה? כמה עולה להשתמש בה? האם יש לה גם חסרונות? ומה בכלל ההבדל בינה לבין הר הכסף הממשלתי?

מסלקה פנסיונית מה זה בעצם?

מערכת המחוברת לכל חברות הביטוח, קרנות הפנסיה, קופות התגמולים, וקרנות ההשתלמות, שבאמצעותה יכולים חוסכים וחוסכות לפנסיה לקבל בקלות, תמונת מצב פנסיוני מלאה: באילו גופים ובאיזה חשבונות/פוליסות יש לי כספים, סכום הכסף שנצבר בחסכונות השונים, ההפקדות שלי, כיסויים למקרה מוות ונכות, תחזית לגיל קצבה ועוד.

שירותי המסלקה הפנסיונית

מידע פנסיוני מכל הגופים

שליחת בקשה לקבלת מידע פנסיוני מלא. הבקשה נשלחת לכלל הגופים המנהלים חסכונות פנסיה במדינת ישראל והם מחויבים בהעברת המידע. המידע המתקבל מכיל את כל המוצרים הפנסיונים שיש…

מידע פנסיוני מכל הגופים לחוסך – באופן מתמשך

עלות הבקשה: 20 ₪ עבור מענה חד פעמי + 1 ₪ לכל מענה חודשי נוסף / + 2.5 ₪ לכל מענה רבעוני נוסף / +…

מידע פנסיוני מגוף מסוים

בקשה זו הנה בקשה למידע על כלל המוצרים של חוסך המנוהלים בחברה מסוימת. המידע המוחזר זהה בהיקפו ובפורמט הדיווח למידע המוחזר בבקשת מידע על כל…

מידע פנסיוני על מוצר יחיד

בקשה זו מאפשרת לקבל מידע על פוליסה או חיסכון ספציפי הקיים לזכותו של חוסך. המידע המוחזר זהה בהיקפו ובפורמט הדיווח למידע המוחזר בבקשת מידע על…

עדכון פרטים אישיים

השירות מאפשר לעדכן את פרטיו האישים של לקוח כפי שהם שמורים בחברה בה מתנהלי לו מוצר/מוצרים, לרבות עדכון שם משפחה, כתובת, מייל, טלפון, תאריך לידה,…

בקשה לביטול ייפוי כוח

פעולה זו מיועדת להעברת הודעת ביטול ייפוי כוח (מסוג ב'1 או ב'2, או ייפויי כוח/מינויי סוכן ישנים) והיא אפשרית על ידי חוסך או יועץ פנסיוני…

בקשת לקוח לקבלת מידע אודות נתונים שהועברו לגביו במערכת

הגשת בקשת מידע על מוצרי החוסך אפשרית לביצוע על ידי כל סוכן/יועץ פנסיוני אשר קיבל את אישורכם לך (חתימה על ייפוי כוח או אישור ממוכן…
 
נגישות

התקשרו אלי

מעוניינים בשיחה מול נציג? מלאו את הפרטים: