תקנות הניוד- קופות גמל להשקעה

ועדת הכספים של הכנסת, אישרה לאחר עיכוב של שנתיים, את התקנות המאפשרות להעביר את הכספים של קופות הגמל להשקעה בין מסלולים ובין קופות גמל. כמו כן, ניתן להעביר בין חברות.

אם בעבר לקוח בקופת גמל להשקעה לא היה מרוצה מהתשואה בקופת הגמל להשקעה שלו, ורצה לעבור לקופת גמל להשקעה אחרת, הוא היה צריך לפדות את קופת הגמל הנוכחית שלו, לשלם מס על הרווח ולהפקיד עד כ- 71,000 ש"ח כולל הכסף שנפדה, לקופה החדשה.

כיום לאחר אישור התקנות, יכולים החוסכים פשוט להעביר את הכסף לקופת הגמל החדשה, וכעת אם הם רוצים, הם רשאים להפקיד בנוסף עוד כ- 71,000 ש"ח בשנה לקופת גמל להשקעה חדשה, לפי בחירתם.
תיקון התקנות מסמן סוף סוף קו על שני חסרונות שהיו עד כה בחיסכון לקופה. כזכור קופת הגמל להשקעה נפתחה בשנת 2016 במטרה לעודד את הגדלת החיסכון במוצרים הפנסיונים כאשר החוסכים קיבלו שתי סוכריות. הראשונה, אפשרות למשיכת הכספים בכל שלב בכפוף לתשלום מס רווחי הון והסוכרייה השנייה האפשרות להפוך את הכספים לכספי קצבת זקנה הפטורים ממס (קצבה מוכרת).
אך בעוד שמהיום הראשון לפתיחת המוצר היה ניתן למשוך כספים מקופת גמל להשקעה, החוסכים שהפקידו כספים במטרה לקבל מהם קצבת זקנה פטורה ממס, גילו שהם כבולים לקופה ואינן יכולים לנייד את קופת הגמל להשקעה לקרן הפנסיה לצורך קבלת קצבה.

כעת הוסר המחסום וניתן לנייד כספים מקופת גמל להשקעה בין חברות ובין בתי ההשקעות השונים (ללא אירוע מס) וניתן לנייד את קופת הגמל להשקעה לקרן הפנסיה לצורך קבלת קצבה מוכרת ממס.