קרן הפנסיה - מה זה ומדוע חשוב להשקיע בה

קרן הפנסיה היא כלי חשוב לחיסכון ותכנון כספי לטווח הארוך. החשיבה המרכזית מאחורי הקמת קרן הפנסיה היא להבטיח שיהיה לך מקור לכספים בזמן הפרישה מהעבודה. בזמן שאתם עובדים, תשלומים מתן פרישה מסוימים נוספים ולפעמים אף עבור הוצאות רפואיות, וכך נחסך סכומי כסף מסוימים שנצטרך לשלם כאשר נהייה מוזמנים לפרוש.

קרן הפנסיה היא אוסף של כספים שמופעלים יחד על ידי מנהלי הקרן על מנת ליצור עושר עתידי. הכסף מושקע במגוון רחב של תחומים, כגון מניות, נדל"ן, אג"ח וכו'. זה חשוב לזכור כי קרן הפנסיה היא כלי תכנון לטווח הארוך ולכן ההשקעות צריכות להיות עמידות בפני השפעות מזג האקלים הכלכלי והמדיני על הכלכלה.

הבטחת תשואה מהמדינה

כיום מנפיקה המדינה לקרנות הפנסיה אג”ח מיועדות הנושאות תשואה קבועה של 4.68%. ההסדר שחל עד כה קובע שהקרנות מחוייבות לרכוש אג”ח אלו על פי שיעור של 27% מנכסיהן (או 60% במקרה של מי שהחלו לקבל גמלה לפני שנת 2004). כך נפרשת רשת הגנה כלשהי על החסכונות הפנסיוניים של הציבור, במקביל לאספקת תזרים כספים למדינה לצורך מימון הוצאותיה. הבעיה היא שמדובר בהוצאה תקציבית לא יעילה עבור המדינה, ולכן הוחלט על רפורמה שמצד אחד תהיה יעילה יותר מבחינת תקציב המדינה ומצד שני לא תחול פגיעה ביציבות החיסכון הפנסיוני.

שאר החיסכון (כ-73% מושקע לפי אפיק השקעה לבחירתו של החוסך)

מרכיבים ביטוחיים בקרן הפנסיה

בקרן הפנסיה ישנם 3 כיסויים עיקריים:

  • פרישה – קצבה חודשית מגיל פרישה לכל החיים .
  • נכות- קצבה חודשית במקרה של אובדן כושר עבודה.
  • פטירה- קצבה חודשית למשפחתך במקרה מוות.

חוק פנסיית חובה

 החל מיום ה- 01.01.2008 נכנס לתוקפו צו הרחבה עבור הסכם פנסיה חובה לשכירים, צעד זה מהווה הישג מהותי עבור ציבור העובדים במשק הישראלי.
צו ההרחבה לפנסיית חובה קובע:
על כל מעסיק לדאוג לפנסיה של עובדיו על ידי הפרשת אחוזים קבועים מהמשכורת של העובד לטובת חיסכון פנסיוני.
קרן הפנסיה חייבת לכלול גם ביטוח כנגד אובדן כושר עבודה וחלילה למקרה מוות.
האחריות על בחירת קרן פנסיה או קופת גמל חלה על העובד, אולם במידה והוא לא בחר ביטוח פנסיוני, המעסיק יצרף אותו לקרן פנסיה מקיפה, שם יתבצעו הפרשות העובד והמעסיק לרכיב תגמולים וכן הפרשות מעסיק לרכיב פיצויים.

פנסיה לעצמאים - 2017

בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים, המחייב עצמאים להפריש לפנסיה. 
חובת ההפרשה חלה רק אם:
עברתם את גיל 21 ועד גיל 55 ( בינואר 2017)
טרם הגעתם לגיל פרישה
מנהלים עסק עצמאי יותר מחצי שנה
מרוויחים יותר משכר המינימום במשק
במידה ועניתם "כן" לכל השאלות, חלה עליכם חובה לחסוך לפנסיה החל מינואר 2017.

החל מ2022 התחילו להגיע לכל העצמאיים מכתבי קנסות מרשות המיסים על חוסר הפקדה לקרן הפנסיה. כרגע נראה שהקנס עומד על כ- 500 שקלים אך הוא צפוי לעלות משמעותית.

נגישות

התקשרו אלי

מעוניינים בשיחה מול נציג? מלאו את הפרטים: