פנסיה לעצמאים 2023 | חובת הפקדה

משנת 2017 קיימת חובת הפקדה לפנסיה לעצמאים. עצמאים שטרם הגיעו לגיל 60 חייבים להמשיך להפקיד לפנסיה. לאחרונה רשות המיסים שלחה מאות אלפי מכתבים לעצמאיים אל אי הפקדה בגין שנים 2018-2020

הודעה לעצמאי בגין אי הפקדת סכומים לפנסיה לקופת גמל לקצבה בשנות המס 2018, 2019, 2020. זה הנידון במכתב המאיים ששלחת רשות המיסים למאות אלפי העצמאיים.

עיקר המכתב מדבר על הסבר על החוק בעבר בשנת 2017 (פרק ב' לחוק ההתייעלות הכלכלית ותיקוני חקיקהליישום המדיניות הכלכליתת לשנת התקציב 2017 ו-2018), תשע"ו-2016.

אז מה זה בעצם אומר?

חוק חובת פנסיה לעצמאיים

ציבור העצמאים בישראל מהווה כ- 12.5% מציבור המועסקים בישראל, בשנת 2008 יצא חוק פנסייה חובה לשכירים. החלטה זו באה על רקע המציאות בישראל, כמו במדינות רבות בעולם, ששיעור העובדים שחסכו לפנסיה בצורה וולונטרית היה נמוך יחסית.

הצלחת צו ההרחבה לפנסיית החובה בקרב החוסכים השכירים ומראה כי חלק גדול העצמאים אינם בעלי הסדר פנסיוני כזה או אחר.

שינוי המדיניות בשנת 2008 הוביל לכך שלכלל השכירים במשק קיים חיסכון פנסיוני מקנה להם ולמשפחתם חיסכון לקצבת זקנה הולמת והגנה מפני אבדן כושר עבודה או מקרי מוות.

בכדי לצמצם את שיעורי העצמאים שנמצאים ללא הסדר פנסיוני במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2017 אושרה חבילת צעדים לסיוע לאוכלוסיית העצמאים בתחום הפנסיה, בהם הפחתת דמי ביטוח לאומי, סיוע במצבי אבטלה והגדלת הטבות המס לעצמאים המפקידים לפנסיה ולקרן השתלמות.

מלבד שיעור החיסכון הנמוך בקרב העצמאים ביחס לשכירים, סובל מגזר העצמאים ממספר מאפיינים ייחודים. בהם עונתיות בהכנסות, העדר מקורות הכנסה במקרה של סגירת העסק המגבירים את הצורך שלהם בבניית תכנית פנסיה אפקטיבית לעצמאים – לקריאה

אז מי חייב להפקיד?

החוק מחייב את העצמאיים אבל לא את כולם

מי בעצם חייב להפקיד למרות המכתבים המאיימים. אם אתם חלק מהקריטריונים שמחויבים להפקיד עליכם לבחור: או לשלם את הקנס בשווי 500 ש"ח או לשלם את הכספים לפנסיה.

  1. מי שעבר את גיל 21
  2. מי שעדיין מתחת לגיל 60 (ולא חגג 55 במועד כניסת החוק לתוקף, ינואר 2017)
  3. חלפו כבר ששה חודשים מהמועד שבו העצמאי נרשם לראשונה כעוסק לפי סעיף 52 לחוק מס ערך מוסף

 

כמה צריך להפקיד:

ההפקדה מתחלקת לשניים, בהתאם לשכר הממוצע במשק. שיעור ההפקדה לפנסיית חובה לעצמאים עומד על 4.45% עד חצי מהשכר הממוצע במשק, ועל 12.55% מהחלק מעל מחצית השכר הממוצע במשק. בשנת 2023 השכר הממוצע במשק עומד על 11,870 ש"ח.

כמה צריך להפקיד לפנסיה עצמאי שמרוויח מעל השכר הממוצע?

עצמאי שמרוויח מעל השכר הממוצע, בשנת 2023, 11,870 ש"ח צריך להפקיד מידי חודש 1009 ש"ח או בחישוב שנתי 12,108 ש"ח.

לדוגמה, עצמאי עם הכנסה חודשית של 10,000 ש"ח בחודש או עצמאי עם הכנסה חודשית 20,000 ש"ח בחודש יהיו חייבים להפקיד את אותו הסכום, 1,009 ש"ח.

האם שכיר שהוא גם עצמאי צריך להפקיד לפנסיה?

שכיר שהוא גם עצמאי, אומר החוק שיש לנכות תשלומים שהופקדו על ידו או עבורו עבור ההכנסה המבוטחת שלו (סעיף 2ב).

כלומר במידה והפקדת העובד (כולל חלק המעסיק) עולה על החובה הנדרשת כעצמאי, לא נדרש לבצע הפקדה לפנסיה כעצמאי.

קנסות למי שלא מעוניין להפרד מכ10 אלף שקל בשנה

רשות המיסים מתחילה "בטוב", בתור התחלה הקנס יעמוד על 500 ש"ח בלבד, ולכן יש חלק נכבד מהעצמאיים שיעדיפו לשלם את הקנס ולא לגמל.

אך שימו לב!

רשות המיסים הודיע שככל שיעברו השנים הקנס צפוי לגדול!

לאן מפקידים כספי פנסיה

כל עצמאי רשאי לבחור היכן לשים את כספו, בין אם קופת גמל קרן פנסיה או ביטוח מנהלים כאשר לכל מוצא יש יתרון וחיסרון. מומלץ להיוועץ עם סוכן פנסיוני!

ניתן לראות כאן לגבי השוואת הקופות

פתיחת קרן פנסיה מול סוכן פנסיוני:

נגישות

התקשרו אלי

מעוניינים בשיחה מול נציג? מלאו את הפרטים: