תיקון 190: כל המידע לתיקון מס הכנסה

מהו תיקון 190 ועבור מי הוא מתאים?

תיקון 190 משמעותו הפקדה של כסף פרטי אל קופות הגמל השונות.
היתרון המהותי בתיקון 190 הוא שניתן להנות מכל ההטבות של קופות הגמל גם בהפקדה של כסף פרטי ולא רק מכסף שמופקד על ידי המעסיק.
בנוסף לכך, על פי תיקון 190 אפשר לקבל את הכסף רק אחרי גיל 60 באמצעות הפרשה בכל חודש ללא ניקוי מס או באמצעות משיכה חד פעמית עם הורדה של חמישה עשר אחוז מס, עם תנאים מקדימים של קצבה מינימלית.
לתיקון 190 ישנם עוד שני יתרונות מהותיים.
הראשון הוא דמי הניהול הנמוכים בקופת הגמל. דמי הניהול אשר נדרשים לשלם הם בין 0.6 לבין 0.8 אחוז שזה נמוך משמעותי לעומת אפיקי השקעה אחרים. דמי הניהול נקבעים בהתאם לסכום, ויש לציין שהשרות שאני נותן לא מייקר את דמי הניהול.
היתרון השני הינו התשואה.
השקעה באמצעות תיקון 190 ולא באמצעות ניהול תיקי השקעות, יניב כפי הנראה תשואות גבוהות יותר מאלו שיושגו באפיקים אחרים. ממעקב חודשי שאנחנו עורכים עבור הלקוחות שלנו החל משנת 2018, תיקון 190 ניצח כמעט תמיד את ביצועי תיקי ההשקעות או את התיק המיועץ בבנק. היתרון המהותי הוא בניהול ההשקעות האיכותי, והפיזור הרב שלא ניתן להשיג בניהול תיקים או יעוץ השקעות.

מה ניתן להרוויח מהשקעה בקופת גמל על פי תיקון 190?

פטור ממס על רווחי הון:

חיסכון בקופת גמל נהנה מפטור מלא ממס על רווחי הון. אם בכל כלי חיסכון אחר קיימת חובת תשלום מס רווחי הון במכירה של נייר ערך, בזמן קבלת דיבידנד במניות או קבלת ריבית בהחזקת איגרות חוב, בקופת הגמל תיהנה מפטור מלא ממס על אירועים אלו וכתוצאה מכך יעלה פוטנציאל הרווח בקופה.

דחיית המס בקופת גמל משפיעה באופן ישיר על התשואה המצטברת שבקופה.

גם במעבר בין מסלולי השקעה, אם לא נעשה במטרה להגדיל או לצמצם את הסיכון, לא תשלם מס על רווחים שהצטברו.

הטבת המיסוי הגדולה ביותר בהשקעה בקופת גמל על פי תיקון 190 בתנאי שוק של אינפלציה נמוכה מאוד, הינה תשלום מס רווחי הון בעת המשיכה, בשיעור של 15% בלבד על הרווחים הנומינאליים שנצברו בקופה, לעומת 25% מס רווחי הון הנהוג באפיקי השקעה אחרים על הרווחים הריאליים.

סיכום

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה נועד כדי להפקיד אל קופות הגמל כסף פנוי – מחשבון העו"ש, מהפק"מים ומתיקי ההשקעות. התיקון מאפשר להפקיד כספי חיסכון פרטיים לקופת גמל, ליהנות בתקופת החיסכון מכל היתרונות של קופת גמל רגילה ולמשוך את הכסף אחרי גיל 60, באחת משתי דרכים:

 1. כקצבה חודשית, הפטורה ממס לכל החיים.
 2. כמשיכה חד פעמית – בתשלום מס של 15% נומינלי ממרכיב הרווח היחסי, לעומת שיעור מס של 25% ריאלי הנהוג על השקעות בני"ע.

תנאי סף הפקדה לקופת גמל תיקון 190

 1. העמית עבר את גיל 60.
 2. העמית מקבל קצבה חודשית העולה על סכום הקצבה המזערית על פי דין. כלומר, כ-4,498 ש"ח בחודש (נכון לשנת 2021).

יתרונות נוספים

 • אפשרות למשיכה בצורה הונית, באופן חלקי או מלא מיתרת הכספים בקופה – בכל עת ובכפוף לתנאי המשיכה. לפנינו כלי פיננסי המספק, בנוסף ליתרונותיו האחרים, נזילות גבוהה בהשקעה בסכומים גבוהים (הנזילות קיימת כאמור על כל סכום ההפקדה, למעט קצבה מזכה בסך 34,452 ש"ח).
 • קבלת קצבה. כספים שהופקדו תחת תיקון 190 יהיו פטורים ממס על הקצבה.
 • דחיית מס והפחתת מס: בתיק ניירות ערך בבנק חייבת כל פעולת מכירה במס רווח הון מידי בסך 25% ריאלי (כלומר, הרווח הריאלי מחושב בניכוי העלייה במדד המחירים לצרכן). מס זה יחול גם בכל אירוע של משיכת הכספים. לעומת זאת, בקופת גמל במסגרת תיקון 190, המס על הרווחים נדחה למועד המשיכה ויסתכם ב-15% בלבד על הרווח הנומינלי (כלומר, ללא התחשבות באינפלציה). כלומר, כל עוד אנו פועלים בסביבת אינפלציה שלילית/אפסית, נשלם מס מופחת באופן משמעותי במסגרת תיקון 190. ההבדלים עשויים להגיע עד 40% על אותן השקעות ממש, אילו היו מתנהלות במסגרת השקעתית אחרת – קרן נאמנות, תיק ני"ע מנוהל וכו'. בנוסף, כל התקופה הכסף 'עבד' בשבילך ללא תשלום מס כלשהו על מכירת ני"ע, לרבות העברה בין מסלולי השקעה.
 • מעבר בין מסלולי השקעה: בקופת גמל לפי תיקון 190 ניתן לעבור בין מגוון רחב של מסלולי השקעה בכל רגע נתון – מכללי למנייתי, ממנייתי לאג"חי וכו'. כל זאת ללא עלות וללא תשלום מס.
 • פיזור נכסים והשקעות: בתיק ניירות ערך בבנק, ההשקעות מוגבלות לנכסים סחירים בבורסה בלבד. בקופת גמל יש אפשרות להשקעה בנכסים לא סחירים בישראל ובחו"ל (הלוואות לא סחירות, נדל"ן מניב, קרנות גידור, קרנות השקעה וכו').
 • יתרון מיסוי בניירות ערך: בהשקעה דרך קופת גמל אין תשלום מס על דיבידנדים וריביות המשולמות בגין החזקה בני"ע בישראל.
 • חיסכון בעלויות ניהול החשבון – הידעתם שעלות שנתית של החזקת תיק השקעות בבנק, הכוללת דמי שמירת ניירות ערך המשולמים לבנק, דמי ניהול המשולמים לקרנות נאמנות ותשלום בגין מתן הוראות קנייה ומכירה, עשויה להגיע ל2% מיתרת החיסכון בכל שנה?
  בקופת גמל כל פעילות המסחר מתבצעת בעלויות נמוכות של גוף מוסדי – ואתם משלמים דמי ניהול שנתיים אטרקטיביים של  עד % 0.5 מיתרת הסכום בשנה וכן הוצאות ישירות (בהתאם למותר בתקנות)
 • פתרונות ייחודיים להורשה בין דורית: שמירה על התנאים בקופה בעת מעבר הקופה ליורשים, כך שאלה יוכלו למשוך את הכסף בקופה ללא תשלום מס רווח הון במקרה פטירת העמית לפני גיל 75; ובתשלום מס רווח הון בשיעור 15% מהרווח הנומינאלי, אם מקרה הפטירה חל לאחר גיל 75.
 • שקיפות ויכולת השוואה: תשואות הקופה מתפרסמות מדי חודש באתר האוצר ובתקשורת.
 • הלוואה בתנאים אטרקטיביים: זכאות להלוואה בריבית אטרקטיבית על בסיס חלק מהכספים בקופת הגמל.

מתעניינים בהצטרפות לתיקון 190 ?

השאירו פרטים ונחזור בהקדם:

שאלות ותשובות

הנפוצות ביותר

תיקון 190 הוא תיקון לפקודת מס הכנסה אשר נכנס לתוקף בשנת 2012 ומתייחס למגוון נושאים וביניהם מתן הטבות בעת מיסוי קצבאות והיוונן. אחד מיתרונות התיקון הינו האפשרות להפקיד כספים לקופת גמל במעמד עצמאי ולמשוך את הכספים באחת משתי האפשרויות הבאות:

משיכת קצבה חודשית – כאשר הקצבה תהא פטורה ממס לכל החיים.

היוון קצבה מוכרת (משיכה חד פעמית) – בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים ובתשלום מס בשיעור של 15% נומינלי ממרכיב הרווח היחסי, במקום שיעור של 25% מס ריאלי ממרכיב הרווח, כפי שנהוג בשוק*.

*שימו לב, כי מיסוי בשיעור של 15% נומינלי כאמור לעיל יהיה הטבה בכפוף לשיעורי אינפלציה ותשואות מסוימים

לחיסכון באמצעות קופת גמל יתרונות רבים על פני אלטרנטיבות השקעה אחרות בשוק. ניהול הכספים במסגרת קופת גמל מעניק יתרונות בולטים:

• ניהול מקצועי המושתת על ניתוח רציף ומעמיק של שוק ההון ע"י מחלקת האנליזה וקבלת החלטות ע"י ועדת ההשקעות של החברה.

• תמהיל השקעה מגוון אשר מעניק יציבות וביטחון – השקעה בנכסים סחירים בבורסה וכן בנכסים שאינם סחירים (עסקאות מחוץ לבורסה), השתתפות בהנפקות לגופים מוסדיים, חשיפה לניירות ערך גם בארץ וגם בחו"ל.

• גמישות – אפשרות לביצוע שינוי מדיניות ההשקעה באמצעות העברת כספים בין מסלולים בכל עת ולפי הצרכים האישיים.
• הלוואה – בכפוף לנהלי חברות הביטוח.

• מינוי מוטבים – בקופת גמל ניתן למנות מוטבים ולקבוע מה יהיה חלקם ללא קשר לשארים החוקיים או היורשים לפי דין.

 

יתרונות מיסוי:

• פטור מתשלום מס רווחי הון במכירת נייר ערך, בקבלת דיבידנד או במקרה של קבלת ריבית מאיגרת חוב.

• דחיית מס – יתרון משמעותי הינו התחשבנות מס על רווחי ההון רק בעת משיכת הכספים, כלומר הכסף כולו 'עובד' מרגע ההפקדה ועד לרגע משיכת הכספים. ניתן לבצע שינוי במדיניות ההשקעה ללא התחשבנות מס באמצעות העברת הכספים בין מסלולי ההשקעה ללא הגבלה.

• מיסוי מופחת על הרווחים – גובה המס על הרווח עומד על 15% נומינלי במקום 25% מס ריאלי כפי שרווח בשוק**. בסביבת אינפלציה של 0% מדובר בהטבת מס משמעותית.

היוון קצבה מוכרת לפי תיקון 190, מתאים בעיקר לבעלי כספים פנויים הקרובים לגיל 60, המבקשים למצוא אלטרנטיבה מצויינת להשקעה. כמו כן, תיקון 190 פותח אפשרות לשכירים בעלי הכנסה גבוה (מפעמיים השכר הממוצע במשק) המעוניינים להפקיד לחיסכון פנסיוני ארוך טווח מעבר לתקרת ההפקדה המזכה בהטבות מס. תיקון 190, מאפשר למשוך את הכספים כסכום חד פעמי (בדרך של היוון קצבה מוכרת) תוך ניצול הטבות מס לעמיתים אשר עומדים בתנאים מסוימים (המפורטים בשאלה האחרונה).

אין מגבלה על גובה ההפקדה לקופת הגמל. אולם, בהתאם להחלטת רשות המיסים, נקבעה תקרה לסכום ההפקדות לקצבה מוכרת (תשלומים פטורים) שחריגה ממנה דורשת מהעמית להציג אישור פקיד שומה לצורך משיכה כסכום חד פעמי (בדרך של היוון קצבה מוכרת) במס רווח הון.

הפקדות לקצבה מוכרת (לרבות סכומים שנמשכו בעבר) עד התקרה – אין צורך באישור פקיד שומה והקופה רשאית לנכות את המס רווח הון 15% על הרווח הנומינלי. לצורך המשיכה על העמית לחתום על הצהרה כי הוא לא הפקיד מעל התקרה. נוסח ההצהרה מופיע בטופס בקשת המשיכה.

להלן טבלה מציגה את התקרות לפי גיל העמית במועד ההפקדה (לרבות סכומים שנמשכו בעבר)

 

גיל העמית במועד ההפקדה

התקרה להפקדת תשלומים פטורים

גיל העמית במועד ההפקדה

התקרה להפקדת תשלומים פטורים

עד 60 כולל

9,158,268

76

6,805,395

61

8,947,248

77

6,488,865

62

8,736,228

78

6,172,335

63

8,525,208

79

5,908,560

64

8,314,188

80

5,592,030

65

8,060,964

81

5,275,500

66

7,849,944

82

4,958,970

67

9,495,900

83

4,695,195

68

9,073,860

84

4,378,665

69

8,810,085

85

4,167,645

70

8,546,310

86

3,851,115

71

8,229,780

87

3,587,340

72

7,966,005

88

3,376,320

73

7,702,230

89

3,165,300

74

7,385,700

90

2,954,280

75

7,069,170

91

2,690,505