מה זה קרן השתלמות ואיך לבצע השוואה נכונה של קרנות השתלמות?

קרן השתלמות מוכרת כאחד ממוצרי החיסכון האטרקטיביים ביותר לטווח הבינוני בשל שילוב של הטבות מיסוי ייחודיות ונזילות המתאפשרת מספר שנים לאחר ההפקדה הראשונה. עם זאת, קרן השתלמות יכולה להיות כלי השקעה נהדר גם לטווח הארוך יותר, ואפילו לפנסיה

קרן השתלמות נולדה ככלי חיסכון למימון השתלמויות מקצועיות ומכאן שמה, אולם עם השנים היא נהפכה למוצר חיסכון פופולארי המיועד הן לשכירים והן לעצמאים, המאפשר ליהנות מהטבות מס ייחודיות לצד ניהול השקעות מקצועי בשוק ההון.

עבור שכירים, קרן השתלמות מוגדרת כהטבה, במסגרתה המעסיק מפריש מידי חודש עד 7.5% מהשכר לקרן ההשתלמות, כאשר העובד מחויב להפריש לפחות שליש מהפרשות המעסיק (לרוב 2.5%). חלקו של המעסיק עד ל-7.5% מתקרת שכר של 15,712 ₪ לחודש (נכון לשנת 2020) המופקד לקרן ההשתלמות, פטור ממס ומתשלומי ביטוח לאומי ומס בריאות, כך שההפקדות לקרן ההשתלמות נחשבות למעשה לתוספת של 7.5% נטו לשכר העובד. בנוסף, עד תקרת השכר כאמור, ההפרשות לקרן השתלמות פטורות מתשלום מס רווחי הון במשיכה כדין, מה שצפוי להגדיל את הרווח המצטבר בקרן.

עבור עצמאים, יכולים להפקיד כסף לקרן השתלמות, כאשר ההפקדה עד 4.5% מהכנסתם השנתית הקובעת ועד לתקרת הכנסה של 265,000 ₪ לשנה (נכון לשנת 2020), תחשב כהוצאה מוכרת לצרכי מס. בנוסף, הפרשות עצמאים לקרן עד תקרה של 18,600 ₪ (נכון לשנת 2020) יהיו פטורות ממס רווחי הון.

הכספים יושקעו בשוק ההון ורווחי ההון עד לתקרת ההפקדה יהיו פטורים ממס. מס רווחי הון על מוצרים צמודי מדד כגון מניות או אגרות חוב צמודות למדד עומד בדרך כלל על שיעור של 25%, ולכן פטור המס הינו יתרון משמעותי וייחודי שלא קיים במוצרי חיסכון אחרים.

הכספים בקרן הופכים נזילים לאחר 6 שנים מההפקדה הראשונה וניתנים למשיכה בצורה הונית (בסכום חד פעמי), מה שכמעט ולא קיים במכשירי חיסכון אחרים. ניתן למשוך את הכספים שנצברו גם במשיכות חלקיות או בהוראת קבע הפוכה באופן חודשי. בנוסף, אם אין צורך בכל הסכום שנצבר, ניתן למשוך רק חלק מהכספים, כך שהיתרה בקרן תמשיך לצבור תשואה וליהנות מכלל היתרונות של חיסכון בקרן השתלמות. את הכספים מהקרן ניתן למשוך גם לאחר 3 שנים לצורך השתלמות מקצועית או בעת הגעה לגיל הפרישה (67 לגבר, 62 לאישה). עם זאת, אין חובה למשוך את הכספים לאחר 6 שנים – להיפך, אפשר ורצוי להשאיר את הכספים בקרן לתקופה ארוכה ככל שניתן, ואף לראות בקרן ההשתלמות חיסכון לטווח ארוך שישמש אתכם בפרישה, לצד קרן הפנסיה. ככל שתקופת החיסכון תגדל, הכספים בקרן ימשיכו לצבור תשואה תוך שאתם שומרים על כל היתרונות שלכם בקרן ההשתלמות.

שאלת השאלות - באיזה מסלול נבחר?

הכספים בקרן ההשתלמות מושקעים בשוק ההון במגוון מסלולי השקעה בעלי רמת סיכון שונה, כך שכל חוסך יכול לבחור את המסלול המתאים לצרכיו ולמשך תקופת החיסכון. חוסך שהקרן שלו צעירה ויש יש עוד מספר שנים עד שתהפוך נזילה, יכול לשקול לבחור במסלול בעל פרופיל סיכון גבוה יותר, כדוגמת מסלול מנייתי. לעומת זאת, חוסך שהקרן שלו כבר נזילה או מתקרבת למועד בו תהפוך נזילה, והוא זקוק לכסף בעתיד הקרוב – עשוי להעדיף מסלול סולידי יותר, המבוסס בעיקר על השקעה באגרות חוב, מק"מ ופיקדונות, על מנת לשמור על יציבות החיסכון ולהימנע מתנודתיות שעלולה להופיע בטווח הקצר. קיים גם מסלול השקעה המיועד לציבור שומרי המסורת, בו תנוהל הקרן על פי כלל ההלכה היהודית.

ניתן לעבור בין המסלולים בכל עת וללא עלות, כאשר המעבר מתבצע בתוך 3 ימי עסקים, ומבלי שייווצר אירוע מס. כך ניתן להתאים את ההשקעה לתנאי השוק המשתנים או לצרכי החוסך במהירות וביעילות לכל אורך תקופת החיסכון.

איך לבחור את קרן ההשתלמות המתאימה לי ביותר?

קיים מגוון רחב של גופים שמנהלים קרנות השתלמות ולכן יש לבחור את הגוף המנהל בקפידה תוך דגש על איכות ניהול ההשקעות והתשואות שהניב הגוף המנהל לחוסכים לאורך השנים.

היות והכספים בקרן מושקעים בשוק ההון במשך תקופה ארוכה, יש לבחון את התשואה שהשיגה הקרן בטווחי זמן שונים כדוגמת 3, 5  ו-10 שנים. כך, ניתן להבין כיצד מתנהגת הקרן בתקופות של גאות והן בתקופות של האטה כלכלית במשק. אל תתפתו להשקיע בקרנות שהן "כוכבות לרגע" – כאלו שהשיגו תשואה עודפת בשנה או בשנתיים האחרונות בלבד. בחירה בקרן השתלמות שהשיגה תשואה נאה לאורך שנים ארוכות מגדילה את הסיכוי שתקבלו ניהול השקעות איכותי גם בהמשך הדרך.

ניתן לבצע השוואה בין קרנות ההשתלמות השונות בקלות באמצעות אתר ה"גמל נט" של רשות שוק ההון. מדובר באתר אובייקטיבי שמאפשר לקבל נתונים על כלל קרנות ההשתלמות בתעשייה ולהשוות את ביצועיהן במסלולים השונים.

מור השקעות

נכון לכתיבת המאמר (20/07/2021) מור השקעות נחשבת בתאוצה עקב היותה עדיין בית השקעות קטן והיכולת שלה להשקיע את הכספים במניות השונות כרגע ללא הגבלה, זו הזדמנות שתעבור עם השנים ככל שהיא תגייס יותר כספים לקופה שלה היא תצטרך לשקול מאיפה לגייס את התשואה.

שם מסלול קופת הגמלמספר מסלול באוצרמדיניות השקעותתשואה מצטברת מראשית השנהתשואה מצטברת ב-12 חודשים אחרוניםהיקף נכסים מנוהל (באלפי ₪)
מור השתלמות – כללי12535נכסי המסלול ינוהלו בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות.7.51%19.67%4,032,733
מור השתלמות – מניות12536נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.14.47%48.10%1,568,823

מור השתלמות – מחקה מדד תל אביב 35

 

8701נכסי המסלול יעקבו אחר מדד ת"א 35.12.23%17.51%6,512
מור השתלמות – אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-10 שנים8702נכסי המסלול יעקבו אחר מדד ממשלתיות לטווח של 5-10 שנים.2.18%2.72%20,463
מור השתלמות – מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות8703נכסי המסלול יעקבו אחר מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות.-2.06%1.92%-14,343
מור השתלמות – מדד תל בונד 208704נכסי המסלול יעקבו אחר מדד תל בונד 20.3.59%6.68%6,509
מור השתלמות – מסלול מזומנים ושווי מזומנים8705נכסי המסלול מושקעים במזומנים או שווי מזומנים.009,547
מור השתלמות – מחקה מדד S&P 5009451נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P500.13.05%28.48%68,808
מור השתלמות – מעורב מחקה מדדים9676נכסי המסלול, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100% מנכסי המסלול, יושקעו במדדי חברות ישראליות.4.81%7.93%3,947
מור השתלמות – אג"ח עד 25% במניות 12956חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ75% ולא יעלה על 100% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בדיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.4.84%186,033

אלטשולר שחם השקעות

שם הקרן

אופי מדיניות ההשקעה

אלטשולר שחם השתלמות כלליבהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות.
אלטשולר שחם השתלמות מניות

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול^^.

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניותחשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול^^.
חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15% מנכסי המסלול.
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות

חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול^^. 

חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול.

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות

נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול^^.

אלטשולר שחם השתלמות כספיכל נכסי המסלול יושקעו בנכסים המפורטים בסעיף 2א' לתקנות השקעות משותפות בנאמנות
(נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה – 1994.
אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' 

בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות.
(המסלול סגור למצטרפים חדשים החל מיום 1.1.2016).

אלטשולר שחם השתלמות הלכה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, בהתאם למדיניות ההשקעה

שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד.

כנסו עכשיו להשוואה:

רוצים לדבר עם נציג שיבדוק עבורכם? השאירו פרטים

נגישות

התקשרו אלי

מעוניינים בשיחה מול נציג? מלאו את הפרטים: