הצטרפות לקרן השתלמות לעצמאיים - איך מצטרפים? מה זה נותן? כל השאלות והתשובות

אנו בcopo השוואת ביטוח מציעים מבחר רחב של מסלולי השקעה בקרנות ההשתלמות, שיעניקו לך ולמשפחתך שקט נפשי והגנה רחבה. באפשרותך לבחור את חברת הביטוח שלך על-מנת להתאים את קרן ההשתלמות לצרכיך אשר ילווה אותך לאורך תהליך ההצטרפות.

קרן השתלמות היא קופת חיסכון לשכירים ולעצמאים, שנועדה במקור לשמש למימון השתלמויות לעובד, כמו כנסים מקצועיים ולימודי המשך. כיום, קרן ההשתלמות משמשת על-פי רוב כאפיק חיסכון לטווח בינוני וארוך, ומהווה את אפיק החיסכון ההוני היחידי בישראל, הפטור ממס רווח הון (עד התקרה הקבועה בדין) והמעניק הטבת מס בעת ההפקדה השוטפת, למעסיק ולעמית במעמד עצמאי. לרוב, לאחר שש שנות ותק בקרן ההשתלמות ניתן להשתמש בכסף שנצבר בה לכל מטרה, אולם ניתן ואף מומלץ להשאיר אותו בקרן ולהמשיך ליהנות מהתשואות הפטורות ממס רווח הון.

איך מצטרפים לקרן השתלמות?

קרן השתלמות לעצמאים
ההפקדה לקרן מכילה מתנה משמעותית ממס הכנסה שכמוה אין בשום תוכנית חיסכון אחרת. העמית העצמאי מפריש כספים לקרן, שבגינם הוא זוכה לניכוי מהכנסתו עד לתקרה הקבועה בפקודת מס הכנסה.

ניתן להצטרף לקרן השלמות לעצמאים דרך הטופס הבא >>

מה זה קרן השתלמות?

קרן השתלמות היא קופת חיסכון לשכירים, לעצמאים ולחברי קיבוצים ומושבים שיתופיים, שנועדה במקור לשמש את העובדים למימון השתלמויות כגון כנסים מקצועיים ולימודי המשך, אולם כיום משמשת על פי רוב כאפיק חיסכון כללי לטווח בינוני – האפיק היחיד שלא לטווח ארוך, שנותר פטור ממס לאחר הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל.

 • הסכומים והרווחים שנצברו בקרן ההשתלמות פטורים ממס הכנסה בכפוף למספר תנאים (ראו בהמשך פטור ממס הכנסה).
 • מאחר שהמדינה אינה מטילה כל מגבלות לגבי השימוש בכסף שנצבר בקרן לאחר תום 6 שנים, ניתן לנצלו לכל צורך ולאו דווקא להשתלמות. עובדה זו הפכה את קרנות ההשתלמות לערוץ חיסכון (פטור ממס) גרידא שבמקרים רבים אינו משמש כלל להשתלמות.

קרנות השתלמות נחשבות לא פעם כ"אח חורג" בעולם החיסכון הפנסיוני. ההבדל היסודי, שלפיו הכספים בקרנות נזילים לאחר 6 שנים ממועד פתיחת הקופה, גורמים לחוסך לחשוב, כי מדובר במוצר חיסכון לטווח הביניים, לעומת החיסכון הפנסיוני המיועד לטווח ארוך.
אולם כפי שנפרט בהמשך, השינויים בחקיקה, הצורך בחיסכון הוני חד-פעמי לגיל הפרישה, ושינוי הרגלי החיסכון הופכים את קרנות ההשתלמות למוצר פנסיוני ארוך טווח, העומד בשורה אחת עם המוצרים האחרים המיועדים לטווח זה.

קרנות ההשתלמות "נולדו" לפני למעלה מ-40 שנה, על מנת לתת מענה לצורך של העובדים למימון השתלמות מקצועית לאורך חיי העבודה שלהם; זאת לצורך שמירה על רלוונטיות מקצועית בשוק העבודה המשתנה.

הכספים בקרן ההשתלמות ניתנים למימוש לטובת השתלמות מקצועית כ-3 שנים מיום הפקדת הכספים הראשונה לקרן, ולטובת שימוש לצורך כלשהו כ-6 שנים מיום פתיחת הקרן. שוק העבודה אכן משתנה ללא הרף, אולם השימוש המקורי לשמו הוקמו קרנות ההשתלמות הלך ונשחק.

בשוק קרנות ההשתלמות מתנהלים כיום למעלה מ-131 מיליארד שקל, בצורת ניהול הדומה לזו של קופות הגמל. בעוד קופות הגמל נחשבות כמוצר הנמצא בקיטון יחסי, הרי שיעורן של קרנות ההשתלמות הולך וגדל.

שיעור ההפקדות המקובל לקרן השתלמות הוא 2.5% מהשכר על חשבון העובד, ובין 2.5% ל-7.5% על חשבון המעסיק.

מוצר חיסכון טהור

הטבת המס הטמונה בקרן ההשתלמות נובעת מכך שהחיסכון פטור ממס במועד המשיכה (לאחר 6 שנים), כולל הרווחים. פטור זה מוגבל בהפקדות עד תקרה, שעומדת זה שנים רבות על שכר של 15,712 שקל.

על הפקדות המעביד מעל התקרה ימוסה העובד פעמיים: הראשונה, במועד ההפקדה, בהתאם לשיעור המס השולי של העובד; והשנייה, מס רווחי הון בגין הרווחים הריאליים במועד המשיכה.

קרן השתלמות היא מוצר חיסכון טהור, שבה ישאף החוסך להגדיל את החיסכון ככל הניתן. שאיפה זו באה לידי ביטוי במרדף אחרי התשואות. במחקר שפרסם בנק ישראל ב-2011, נמצא מתאם חיובי בין תשואות קצרות טווח של קופות לבין היקף גיוס הנכסים של אותן קופות. כלומר, הבחירה של החוסך הממוצע להצטרף לקופה מסוימת מושפעת מאוד מתשואות קופה זו.

בפועל קיימים מקרים רבים, שבהם אם נבחר בקופות המובילות בתשואות ב-3 שנים כלשהן, נתאכזב מאוד מהביצועים בשנה-שנתיים העוקבות, או כפי שכתוב ב"אותיות הקטנות": "תשואות עבר אינן מעידות על היכולת להשיא תשואות בעתיד".

לכן, בחירת קרן השתלמות צריכה להתבסס לא רק על תשואות, אלא גם על התאמה של הסיכון הטמון בניהול כספי הקופה הנבחרת ביחס לטעמי הסיכון של החוסך.

שיקולים נוספים בבחירת הקרן הם רמת השירות, התפעול והמיכון שמעניקה הקרן הנבחרת. חשוב לזכור, כי על רקע הנחיות רגולציה ומיזוגים של בתי השקעות, צפויים מיזוגים של קופות רבות בשנה הקרובה.

תחליף לחיסכון הוני לגיל פרישה

בשנת 2008 הפך הרובד הראשון של החיסכון הפנסיוני לחיסכון קצבתי (יספק קצבה חודשית בגיל פרישה), בעקבות שינוי חוקי ("תיקון 3").

שינוי חוקי זה דורש תכנון מחודש על השימוש בכספי החיסכון הצבורים בקרנות ההשתלמות כחיסכון הוני משמעותי לגיל הפרישה, על רקע הצורך של הפורשים בסכומי כסף חד-פעמים בגיל הפרישה.

לקראת סיום עניין חשוב נוסף: בעת הצטרפות לקרן השתלמות כדאי לזכור למנות מוטבים למקרה מוות. זהות המוטבים נקבעת בלעדית על ידי החוסך, וניתן לשנות את זהותם בכל נקודת זמן במהלך תקופת החיסכון.

מאת גלובס

הטבת מס לעצמאיים

 • על-פי סעיף 17(5א) לפקודת מס הכנסה, יכול עצמאי להפקיד לקרן השתלמות לעצמאים עד 4.5% מהכנסתו החייבת (הכנסות פחות הוצאות מותרות בניכוי) שיוכרו כהוצאה מוכרת.
 • ההכנסה השנתית המירבית שממנה ניתן להפריש כעצמאי ולזכות בהטבת מס היא 263,000 ש"ח (נכון ל-2021). כלומר, הסכום המקסימלי שניתן להפקיד לקרן השתלמות בשנה וליהנות מההטבה המקסימלית הוא 11,835 ש"ח (4.5% מ-263,000 ש"ח).
 
דוגמה

הכנסתו השנתית של עובד עצמאי בשנת 2021 עומדת על 150,000 ש"ח (הכנסה נמוכה מהתקרה).

 • העובד יכול להפקיד לכל היותר 4.5% מהכנסתו השנתית, כלומר 6,750 ש"ח בשנה. סכום זה מוכר לניכוי ממס (הוצאה).
 • שווי הטבת המס הוא 1,350 ש"ח:
  • גובה המס השולי עבור הכנסה שנתית של 150,000 ש"ח הוא 20%
  • סך ההפקדות המוכרות כהוצאה הן 6,750 ש"ח
  • 20% מ-6,750 ש"ח הם 1,350 ש"ח
 
דוגמה

הכנסתו השנתית של עובד עצמאי בשנת 2021 היא 300,000 ש"ח (הכנסה גבוהה מהתקרה).

 • העובד יכול להפקיד לכל היותר 4.5% מהכנסתו השנתית, ולא יותר מ-11,835 ש"ח.
 • 4.5% מהכנסתו השנתית הם 13,500 ש"ח. סכום זה גבוה מהתקרה (11,835 ש"ח).
 • העובד יכול להפקיד 11,835 ש"ח וליהנות מהטבת המס. סכום זה מוכר לניכוי ממס (הוצאה). העובד יכול להפקיד סכום גבוה יותר, אך הוא ייהנה מהטבת המס רק עבור 11,835 ש"ח.
 • שווי הטבת המס הוא 4,142 ש"ח:
  • גובה המס השולי עבור הכנסה שנתית של 300,000 ש"ח הוא 35%.
  • סך ההפקדות המוכרות כהוצאה הן 11,835 ש"ח.
  • 35% מ-11,835 ש"ח הם 4,142 ש"ח.
 • הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים לא מחייבת הפקדה קבועה בכל חודש, אלא מאפשרת בחירה בין הפרשת כספים בצורה רציפה ובין הפקדה תקופתית של סכומים חד פעמיים.
 • לפני 2017 יכול היה עצמאי להפקיד לקרן השתלמות לעצמאים עד 7% מהכנסתו השנתית, כאשר הפקדת 2.5% הראשונים לא נחשבה להוצאה מוכרת, ויתרת ההפקדה של עד 4.5% נוספים הוכרה כהוצאה מוכרת.
 • לאחר 3 שנות ותק בקרן ניתן להשתמש בכסף שנצבר בה (כולל הרווחים), למימון השתלמויות או לימודים ללא תשלום מס. הפטור ממס ניתן לכל מטרה לאחר 6 שנים לפחות (3 שנים במקרה של גבר מעל גיל 67 או אישה מעל גיל 62).
 • היות שהמדינה אינה מטילה כל מגבלות לגבי השימוש בכסף שנצבר בקרן לאחר תום 6 שנים, ניתן לנצלו לכל צורך ולאו דווקא להשתלמות. עובדה זו הפכה את קרנות ההשתלמות לערוץ חיסכון (פטור ממס) גרידא שבמקרים רבים אינו משמש כלל להשתלמות.
 • עצמאי שהפריש לקרן ההשתלמות סכומים העולים על 4.5% מהכנסתו השנתית החייבת במס, או שהפקיד מעל התקרה (מעל 11,835 ש"ח, נכון ל-2021), לא יהנה מהטבת המס על הסכומים העודפים.

 

*תשלומים לקרן השתלמות לעצמאים (תיקון מס' 108) תשנ"ו-1995 (תיקון מס' 231) תשע"ז-2016

(5א) סכומים ששילם יחיד לקרן השתלמות לעצמאים לא יעלו על 4.5% מהכנסתו הקובעת; לענין זה –

"הכנסה קובעת" – הכנסתו החייבת של היחיד מעסק או ממשלח יד, לפני הניכוי לפי פסקה זו, ועד לסכום של 156,000 שקלים חדשים בשנה;

(תיקון מס' 148) תשס"ה-2005

"קרן השתלמות לעצמאים" – קרן השתלמות המיועדת ליחיד שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד

פטור ממס רווחי הון על רווחים בקרן השתלמות

 • הרווחים שצברו הסכומים שהופקדו לקרן ההשתלמות יהיו פטורים ממס רווחי הון אם יתקיימו שני התנאים הבאים:
  1. הסכום שהופקד מדי שנה לא עלה על התקרה המקסימלית באותה שנה (18,480 ש"ח בשנת 2021). סכומים שהופקדו מעבר לתקרה זו יחויבו במס רווחי הון בשיעור 25%.
  2. הכספים נמשכו לאחר 6 שנים לפחות מהמועד שבו החלו ההפקדות לקרן ההשתלמות, או לאחר 3 שנים לגבי כספים המשמשים להשתלמות או לימודים.
 • במשיכת הכספים לפני המועדים הללו יחויבו הרווחים במס הכנסה לפי מדרגת המס שחלה על העובד במועד המשיכה.
 • כאשר העובד הוא שכיר בנוסף להיותו עצמאי, והוא מפקיד כספים לקרן השתלמות הן כשכיר והן כעצמאי, הוא זכאי לפטור ממס על רווחי הון בגין הסכומים שהופקדו באותה שנה עד התקרה – אך לא להטבה בסכום כפול.

העברת הכספים מקרן השתלמות אחת לאחרת

לא מרוצים מהחברה המנהלת שלכם? קרנות השתלמות ניתן להעביר מחברה מנהלת לשנייה לא אירוע מס ותוך שמירה על הוותק המקורי של העובד בקרן.

חשוב לדעת!

כדי ליהנות מהטבת המס במהלך השנה הנוכחית, על העובד העצמאי לוודא שהכספים יגיעו בפועל אל קרן ההשתלמות לפני סוף דצמבר.
ישנן זכויות נוספות שכדאי לעובד עצמאי לנצל לפני שמסתיימת שנת המס. למידע נוסף ראו מדריך מיצוי זכויות לקראת סוף השנה האזרחית.
מי שלא יודע אם או היכן מתנהל עבורו חיסכון בקרן השתלמות יכול לברר זאת באתר הר הכסף של משרד האוצר.

הצטרפות לקרן השתלמות לעצמאיים:

כנסו עכשיו להשוואה:

רוצים לדבר עם נציג שיבדוק עבורכם? השאירו פרטים